Pohádková hodina: Pan Tau naděluje

24:42

Pohádková hodina: Pan Tau naděluje

S kouzelným panem Tau se podíváme, jak vypadají vánoční svátky v jedné domácnosti. A začneme rovnou vánočními přípravami. Víte, co dělá kapr ve vaně? A jak to, že mluví? Zvládne dědeček zkompletovat betlém? Kdo snědl všechno cukroví? Jaké vánoční tradice držíte doma vy?

Tip do výuky

Žáci se prostřednictvím aktivity zamyslí nad významem dodržování vánočních tradic. Provedou jednoduchý průzkum, jaké tradice se v rodinách spolužáků dodržují.

  1. V úvodu hodiny s žáky provedeme brainstorming na téma – vánoční stromeček. Na tabuli zapíšeme vše, co žáky napadá. (2 minuty)
  2. Po té následuje projekce epizody „Pan Tau naděluje“ (24 minut)
  3. Po projekci epizody proběhne reflexe aktivitou jednou slovo. Jak byste jedním slovem vystihli, o čem tato epizoda byla, případně jaký z ní máte pocit. (2 minuty)
  4. Vrátíme se k brainstormingu. Před projekcí jste o vánočním stromečku uvedli tato slova. Byl vánoční stromek v epizodě něčím zvláštní? Čím? Jakých dalších vánočních tradic jste si všimli? (4 minuty)
  5. Následuje práce s pracovním listem. (10 minut)

REFLEXE: V závěrečné reflexi necháme žáky dobrovolně představit, jaká vánoční tradice byla nejoblíbenější v jeho šetření a představit, kterou vánoční tradici má nejraději. (5 minut)

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Pan Tau naděluje

Pracovní list umožní žákům provést dotazníkové šetření nejoblíbenějších vánočních tradic. Žák si zde zapíše veselou historku z prožitých vánočních svátků.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Časová náročnost:
25 minut

Mohlo by vás také zajímat

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání