Pohádková hodina: Arabela: Rumburak s Blekotou poprvé ve světě lidí

04:36

Pohádková hodina: Arabela: Rumburak s Blekotou poprvé ve světě lidí

Rumburak a Blekota se vydávají do světa lidí. Oproti pohádkovému světu je v ukázce překvapí jiný typ oblékání i některá slova, která si vyloží úplně jinak, než je jejich pravý význam.

Tip do výuky

Videoukázka spolu s pracovním listem Šaty dělají člověka může sloužit jako úvod do problematiky homonym, antonym a synonym. Lze poukázat na situace, které v příběhu vznikají při nepochopení významu užitých výrazů. Tato ukázka je také vhodná k názornému vysvětlení rčení „Šaty dělají člověka.“

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Arabela - Šaty dělají člověka

V tomto pracovním listu si děti formou několika úkolů zopakují synonyma a homonyma. Zopakují si názvy některých povolání. Další úkoly je navedou k uvědomění si významu rčení „Šaty dělají člověka.“ Pracovní list je určen především žákům 4. – 5. tříd. Dětem postačí připravit si pastelky a tužku.
1. stupeň ZŠ
ČJ a literatura
Časová náročnost:
30 minut

Mohlo by vás také zajímat

Komunikace a sloh

Slovní zásoba

Poučení o jazyce a řeči

ČT edu nejsou pouze videa

1 131

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání