Rétorika jako dědictví antiky

07:47

Rétorika jako dědictví antiky

Rétorika, tedy přesvědčení posluchače silou slov, je předmětem přednášky profesora Jiřího Krause, který popisuje, co vše rétorika obsahovala, a konkrétně hovoří o pěti jejích složkách. Blíže seznamuje se šestou složkou, a to s porozuměním, která se stala obsahem rétoriky v 18. století. Zdůrazňuje fonetickou stránku jazyka, protože nejde jen o obsah, ale i o formu. Dokazuje to na příkladu předvolebních kampaní.

Tip do výuky

Video je vhodné využít jako vstupní informaci do tématu argumentace či debaty.

Mohlo by vás také zajímat

Komunikace a sloh

ČT edu nejsou pouze videa

1 125

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání