Struktura a vlastnosti látek

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 14

Proudění kapalin a plynů

06:09

Proudění kapalin a plynů

Ukázka, která několika pokusy přibližuje specifika proudění kapalin a plynů. Zahrnuje pokus o výpočet průtoku kapalin, demonstrace rovnice kontinuity, pokusy vysvětlující Bernoulliho rovnici, rozdíl mezi laminárním a turbulentním prouděním či obtékání překážek. Součástí je i předvedení pokusů v aerodynamickém tunelu a simulátoru volného pádu.

Rozhraní dvou kapalin

01:06

Rozhraní dvou kapalin

Jak se bude chovat plastové víčko na rozhraní vody a oleje?

Hustota teplé a studené vody

01:02

Hustota teplé a studené vody

Pokus, který ověřuje rozdíly mezi hustotou teplé a studené vody. Do nádoby se studenou vodou je vložena menší nádoba s teplou vodou – teplá voda začne stoupat vzhůru.

Porovnání hustoty

01:19

Porovnání hustoty

Pokus porovnávající hustotu oleje, vody a sirupu. Do odměrného válce se postupně nalijí všechny tři látky, přičemž látka s nejvyšší hustotou bude nejníže.

Balónek ve vakuu

00:46

Balónek ve vakuu

Pokus ukazuje, co se stane, pokud vložíme balónek do vakua. Balónek se začne roztahovat.

Hustota masa a tuku

00:54

Hustota masa a tuku

Pokus, ve kterém je porovnávána hustota masa a tuku. Tuk má nižší hustotu než voda, takže ve vodě plave. Maso má hustotu vyšší, a proto jde ve vodě ke dnu.

Pokus: Plastové vajíčko v písku

01:27

Pokus: Plastové vajíčko v písku

V ukázce je ověřen následující pokus: Plastové vajíčko je zasypané pískem v kádince. Co se stane, budeme-li poklepávat na kádinku?

Změna hustoty vody

00:55

Změna hustoty vody

Pokus znázorňující změnu hustoty vody přidáním cukru, sody a soli.

Horký led

01:13

Horký led

Pasáž přináší krátkou ukázku výroby horkého ledu z octanu sodného.

Piezoelektrický jev

03:02

Piezoelektrický jev

Základní vysvětlení principu i praktického užití takzvaného piezoelektrického jevu.

Struktura krystalu

03:01

Struktura krystalu

Pořad představuje takzvaný heuristický model stavby krystalu.

Elektrická síla: Číslo N

02:20

Elektrická síla: Číslo N

N je obrovské číslo, jehož hodnota je 10 na 36. Jde o poměr mezi velikostí elektrické síly, která drží pohromadě atomy, a síly gravitace, která drží pohromadě celý vesmír.

Načíst další videa
Probíhá načítání