Mechanické kmitání a vlnění

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 23

Rubensova trubice

02:38

Rubensova trubice

Rubensova trubice zobrazuje akustický tlak pomocí plamínků hořícího plynu. Plyn uniká z řady drobných otvorů vyvrtaných podél trubice. Na jednom konci je trubice uzavřena, na druhém je laditelný zdroj vlnění. Pouští-li se do reproduktoru různé zvukové tóny, velikost plaménků v trubici se mění, takže zvuk můžeme nejen slyšet, ale i vidět.

Vznik zvuku

05:09

Vznik zvuku

Pokus dokazující prostorové slyšení. Ukázka také vysvětluje, co to byly protiletadlové naslouchací přístroje, a demonstruje, jak vzniká zvuk v jednotlivých hudebních nástrojích. Odpovídá také na otázky, co je to ultrazvuk a infrazvuk.

Šíření zvuku ve vakuu

00:53

Šíření zvuku ve vakuu

Pokus ukazuje, co se stane, pokud vložíme zvonící budík do vakua. Zvonění ztichne, protože se zvuk ve vakuu nešíří.

Pokusy se zvukem

05:42

Pokusy se zvukem

V této pasáži je provedeno několik experimentů se zvukem: Jak zviditelnit zvukové vlny? Co je zvukové dělo? Šíří se zvuk ve vakuu? Ukázka využití seismografu k identifikaci jaderného výbuchu, zemětřesení či složení hornin.

Šíření zvuku prostředím

02:50

Šíření zvuku prostředím

Jak ovlivňuje výšku tónu prostředí, ve kterém se zvuk šíří? Pokus s roštem do trouby, který dokazuje, jak se zvuk mění při šíření jiným prostředím.

Jak se šíří zvuk

02:15

Jak se šíří zvuk

Ukázka, jak lze z PET lahve vyrobit bubínek. Pokus, při kterém při šíření zvuku dojde ke zhasnutí svíčky.

Energie zvuku

01:43

Energie zvuku

Demonstrace energie zvuku pomocí škrobu a reproduktoru.

Jak se dorozumívají sloni?

00:34

Jak se dorozumívají sloni?

Sloni vydávají tak hluboké zvuky, že je lidské ucho není schopné zachytit. Dorozumívají se totiž infrazvukem, díky kterému spolu dokážou komunikovat na velké vzdálenosti.

Netopýři a orientace v prostoru

01:45

Netopýři a orientace v prostoru

Jak se netopýři orientují v prostoru? Slyší ušima stejně jako lidé? A co mají společného netopýři, sonary a radary?

Reproduktor

20:38

Reproduktor

Návod, jak si doma vyrobit fungující reproduktor.

Rezonanční frekvence: Pokus

02:10

Rezonanční frekvence: Pokus

Pokus s plastovými lahvemi demonstruje, co je rezonanční frekvence a co má tento fenomén společného se zvukem a s pohybem.

Vizualizace infrazvuku

01:26

Vizualizace infrazvuku

Experiment, jak je možné zjistit přítomnost infrazvuku, i když ho nelze slyšet.

Zvukové vlny: Chladniho obrazce

02:51

Zvukové vlny: Chladniho obrazce

Pokus, jak se na chvějící se desce vytvářejí obrazce, které demonstrují vznik a šíření zvuku.

Foucaultovo kyvadlo

03:31

Foucaultovo kyvadlo

Stručné vysvětlení vlivu rotace Země na pohyb kyvadla.

Kyvadlo: Délka kyvu kyvadla

01:36

Kyvadlo: Délka kyvu kyvadla

Demonstrace kyvadla a vysvětlení, na čem závisí délka kyvu kyvadla.

Zvukové vjemy

05:58

Zvukové vjemy

Názorná ukázka základních vlastností zvuku – trubice fyzika Heinricha Rubense. Ta zobrazuje akustický tlak pomocí plamínků hořícího plynu. Pokus dokazuje subjektivní vnímání zvuku lidským sluchem.

Frekvence zvuku

03:23

Frekvence zvuku

Pořad vysvětluje, jak se dělí zvuk podle frekvence: na slyšitelný, ultrazvuk a infrazvuk. Experiment, který ukazuje, jak změní zvukové vlny prostředí, v němž se šíří.

Prostorové slyšení

01:56

Prostorové slyšení

Schopnost prostorového slyšení u lidí (schopnost určit, odkud zvuk přichází) je zajištěna díky tomu, že jsou uši párový orgán. Ukázka obsahuje i pokus, jakým způsobem lze prostorové slyšení narušit.

Stojaté vlnění a mikrovlny

03:30

Stojaté vlnění a mikrovlny

Ukázka stojatého vlnění typického například pro napjatou strunu a popis výpočtu rychlosti světla pomocí mikrovln.

Složení a funkce ucha

00:54

Složení a funkce ucha

V této krátké ukázce je divákům přiblíženo složení ucha. Dozvědí se také, jak tento lidský orgán funguje.

Výroba klaksonu

01:03

Výroba klaksonu

Pasáž stručně vysvětluje, jak jednoduše vyrobit zdroj zvuku – klakson.

Zvuk

00:39

Zvuk

Pasáž vysvětluje, jak se z fyzikálního hlediska člověk dorozumívá s ostatními, jak se zvuk šíří prostředím a co je to ozvěna.

Vznik a šíření zvuku

02:02

Vznik a šíření zvuku

Pasáž o tom, co je to zvuk, jak vzniká a jak se šíří prostředím. Vysvětluje také, jak vzniká zvuk v hudebních nástrojích.

Probíhá načítání