Největší vzdělávací portál videí v ČR 48 830 minut videí
menu

ČJ a literatura

Stupeň vzdělání

Vybrat

Témata předmětu

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 77

Nekalé obchodní praktiky: Umět říkat ne

01:19

Nekalé obchodní praktiky: Umět říkat ne

Praktické rady, jak odmítat nekalé obchodní praktiky, které na člověka útočí z mnoha stran. Vysvětlení, jak se jim bránit i jak jim předcházet.

Osobní zájmena

01:04

Osobní zájmena

Pasáž uvádí krátké opakování skloňování osobních zájmen a psaní velkého písmene u zájmen „Vás“ a „Ty“ například v dopisech.

Aliterace

04:54

Aliterace

Scénka plná příkladů aliterací, rozhovor s lingvistkou o významu pojmu aliterace, příklady z historie světové i české literatury, kde se aliterace využila, a příklady, kde a proč se aliterace používá v současnosti.

Užití hodnoticích výrazů

03:19

Užití hodnoticích výrazů

Pasáž ukazuje použití hodnoticích výrazů a jak mohou měnit význam výpovědi. Zpracováno formou scénky a následovného vysvětlení.

Řecké báje a pověsti

02:56

Řecké báje a pověsti

Vyprávění o vzniku světa podle starých řeckých bájí a pověstí: stvoření země, bohů i člověka.

UčíTelka (1. tř.): Lidová říkadla a rozpočítadla

22:48

UčíTelka (1. tř.): Lidová říkadla a rozpočítadla

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 1. ročníku lidová říkadla a rozpočítadla. Když si je pozorně přečteme, snadno k nim dokážeme přiřadit správný obrázek. Dozvíme se také, kdy asi děti daná říkadla vymýšlely. Na závěr si zahrajeme hru Pešek.

UčíTelka (1. tř.): Píšeme příběh

22:53

UčíTelka (1. tř.): Píšeme příběh

Když děti učí telka! Pojďme společně se žáky 1. ročníku rozvíjet své pisatelské dovednosti. Před samotným psaním se na téma naladíme myšlenkovou mapou. Pak se naučíme, z jakých částí se příběh skládá, a poté s pomocí otázek vymyslíme příběh o vypadlém zubu.

UčíTelka (2. tř.): Číslovky, příslovce, částice a citoslovce

23:19

UčíTelka (2. tř.): Číslovky, příslovce, částice a citoslovce

Když děti učí telka! Naučme se spolu se žáky 2. ročníku další slovní druhy. Kouzelnice Pokustónová nám dnes vysvětlí, jak rozpoznávat číslovky, příslovce, částice a citoslovce.

UčíTelka (2. tř.): Druhy vět

23:16

UčíTelka (2. tř.): Druhy vět

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 2. ročníku rozlišovat druhy vět. Budeme zkoumat, jak u jednotlivých druhů vět měníme hlas, a zkusíme v různých situacích používat jednotlivé druhy vět.

UčíTelka (2. tř.): Píšeme naučné texty

24:13

UčíTelka (2. tř.): Píšeme naučné texty

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 2. ročníku napsat naučný text. Dnes se proměníme v přírodovědce, kteří mají za úkol napsat odborný text o bobrech. Ukážeme si, jaké kroky nám pomáhají, abychom to dokázali. Jedním z nich je například čtenářská dovednost, které se říká rozpoznání dějové posloupnosti.

UčíTelka (2. tř.): Přídavná jména a zájmena

24:25

UčíTelka (2. tř.): Přídavná jména a zájmena

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 2. ročníku rozpoznávat další slovní druhy: přídavná jména a zájmena. Protože je běžně používáme, nebude to pro nás určitě žádný problém.

UčíTelka (2. tř.): Řízené čtení

25:12

UčíTelka (2. tř.): Řízené čtení

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku porozumět tomu, co čteme. Zkusme vyčíst důležité informace z obrázků. Představíme si knihu Cesty dětí do staletí. Kolik máte doma telefonů? K čemu je používáte? Víte, jak to bylo dřív?

Načíst další videa

Děkujeme za zájem o odběr novinek z ČT edu Na zadaný e-mail jsme vám zaslali žádost o potvrzení zájmu odběru novinek.

Tento e-mail již v naší databázi máme. Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, zadejte jiný e-mail.

Neplatný email. Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, zadejte jiný e-mail.

Probíhá načítání