Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Kapka vody

Problematika adaptace na klimatickou změnu a vzdělávání v otázce ochrany vody.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

Znečištění českých řek
01:54

Znečištění českých řek

Jaké jsou příčiny znečištění vodních toků? Naše dlouhodobě nejznečištěnější řeka pramení v horách tak čistá, že splňuje parametry kojenecké vody. V čem je tedy problém? A jak kvalitu vody ovlivňuje sucho? A jak proti znečištěným řekám můžeme bojovat?

Slepá ramena řek
01:43

Slepá ramena řek

Vysvětlíme si příčiny vzniku slepých ramen řek a jejich význam pro vodohospodářství a přírodní prostředí. Dříve jsme se jich snažili zbavit, dnes je chráníme a obnovujeme. Dají se využít i pro hospodářský chov ryb.

Přehradní nádrže
01:33

Přehradní nádrže

Jaký je význam přehrad? Fungují jako ochrana před vysycháním vodních toků nebo naopak před povodněmi. Za velkých veder pomáhají ve vodě udržet kyslík a tím zajistit přežití ekosystémů.

Říční koryto
01:48

Říční koryto

Upravené koryto řeky je ve městě nutnost, ale mimo město je lepší řeky do přesných tvarů nepoutat. Proč? Zabránit povodním se nám takhle totiž nepodaří.

Řeky v minulosti a dnes
01:56

Řeky v minulosti a dnes

Jak vypadaly vodní toky před zásahem člověka? Jak se od 19. století působením lidí měnily a jak vypadají dnes? Spoutání řek do kamenných lichoběžníků se ale ukázalo být chybou, což vidíme hlavně, když přijdou sucha. Jaké je řešení?

Agrolesnictví
01:56

Agrolesnictví

Agrolesnictví propojuje dva základní zemědělské obory. Jaké výhody přináší pěstovat stromy a zemědělské plodiny zároveň? Sedláci se po staletí snažili kombinovat obojí, my jsme obory poněkud násilně oddělili. Stromy v poli přinášejí stín, vodu i skrýš pro motýly. Jsou oázou života.

Precizní zemědělství
01:56

Precizní zemědělství

Krajina 21. století se stává příležitostí pro nové zemědělství. Nové technologie přinášejí 4. zemědělskou revoluci. Vědci z České zemědělské univerzity v projektu Chytrá krajina testují závlahy, mokřady, erozi, plodiny, snaží se najít vyvážený kolotoč vody, přírody a zemědělských aktivit. Precizní zemědělství znamená pečlivé hospodaření a v dobách klimatické změny hlavně citlivé nakládání s vodou.

Eroze orné půdy
01:56

Eroze orné půdy

Eroze je celosvětový problém, který ohrožuje půdu. Na polích jsme otevřeli půdu povětrnostním vlivům a miliony tun půdy se daly do pohybu. Jak můžeme erozi zabránit? Jak pomoci krajině, aby vodu zadržovala a tím bránila erozi?

Zobrazit další videa

Náměty k výuce

6 námětů

Pracovní listy

22 pracovních listů Další listy

Pracovní list: Dřevo

Tento pracovní list je určený pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Ověří vaše znalosti o stromech a dřevu. Víte, podle čeho poznáte, jak je strom starý? Zdroj: Vojenské lesy a statky dětem - www.deti.vls.cz, autor Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pracovní list: Jehličnany

Tento pracovní list je určený pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Ověří vaše znalosti o jehličnatých stromech. Víte, který jehličnan je typický tím, že na něm rostou šišky směrem vzhůru? Zdroj: Vojenské lesy a statky dětem - www.deti.vls.cz, autor Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pracovní list: Regulace vodních toků

Pracovní list pro žáky 2. stupně a střední školy. Obsahuje práci s mapou, procvičuje znalosti spojené s regulací vodních toků (regulované vodní toky, neregulované vodní toky, renaturace, mokřady, meandry, biotop).

Pro učitele: Regulace vodních toků

Doplňkový materiál pro učitele k souboru Pracovní list: Regulace vodních toků. Obsahuje řešení.
Probíhá načítání