Námět do výuky pro:

Spotřeba vody: Voda je poklad!

Šetři vodou! Ten z nás, kdo tohle nikdy neslyšel, asi dodnes bydlel na opuštěném ostrově. Voda je život, a proto je potřeba s ní podle toho nakládat. Problém je ale v tom, že když je pitná voda dostupná, máme všichni tendenci s ní více či méně plýtvat. Co s tím můžeme dělat? Poradí nám Rejpavá žížala.

Spotřeba vody

Někdy stačí jen drobná změna návyků, abychom ušetřili spousty pitné vody i peněz. Jaká? Povíme si. Kolik vody vlastně spotřebujeme na co? A to nejen v domácnosti, ale i ve výrobě? Jak šetřit naši kapsu a přírodu? Jak by naši spotřebu mohla snížit dešťová voda? Umíte si představit jeden jediný den bez vody?

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Spotřeba vody

Pracovní list je určen pro skupinovou práci žáků 5. ročníku a je navržen pro vyšší časovou dotaci. Je vhodné jej realizovat v rámci tematicky zaměřeného dne. Žáci pracují s informacemi z textů a z videí, plánují a realizují průzkum spotřeby vody.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Časová náročnost:
20 minut

Pracovní list: Spotřeba vody / Споживання води

Робочий аркуш призначений для групової роботи учнів 5 класу та розрахований на підвищений запас часу. Учні працюють з інформацією з текстів і відео, планують і проводять дослідження водоспоживання.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Štítek V ukrajinštině
Časová náročnost:
30 minut

Okruhy

Voda je základem života. To všichni víme. Co se ale nad tím trochu více zamyslet? V České republice bude možná brzy o vodu nouze. Jak to může ovlivnit každý z nás? Jak to, že nám vlastně teče z…

Přírodověda Vlastivěda
12 5

ČT edu nejsou pouze videa

1 138

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání