Námět do výuky pro:

Vesmír jako téma pro tematickou výuku

Co se vybaví vašim žákům, když se řekne vesmír? Nebo Mléčná dráha? V tomto námětu se budeme zabývat vesmírem napříč všemi předměty. Budeme sportovat, kreslit, psát, počítat, mluvit anglicky a diskutovat. Co všechno můžeme ve vesmíru najít? Jaké úkoly musí plnit astronauti? Co víme o hvězdách a souhvězdích? Vesmír je nekonečný, stejně jako míra otázek, které se s ním pojí. My se ale pokusíme na všechny najít odpovědi.

Vesmír v tematické výuce

Cíle lekcí:

  • Prohloubení znalostí o vesmíru. Žáci se učí také pomocí kreslení, skupinových her či myšlenkové mapy.
  • Ověřování informací z internetu, práce s digitálními technologiemi a posílení digitální kompetence.
  • Žáci se dozvědí detaily o práci astronautů, zamyslí se nad možnými riziky jejich povolání a zapřemýšlí, jak by se měli sami zachovat v rizikových situacích. Seznámí se také s Morseovou abecedou.

Témata námětu: vesmír, Slunce, planety, Mléčná dráha, Morseova abeceda, hvězdy a souhvězdí, astronauti, teleskop

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodické doporučení: Souhvězdí

Když v noci při jasném počasí zvedneme oči k obloze, můžeme vidět hvězdy a souhvězdí. Co o nich víme my? Co zjistil robůtek Kit? A jaké je to být takovou hvězdou v souhvězdí?
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Výtvarná výchova

Metodické doporučení: Mléčná dráha

Hlavním cílem doporučených aktivit je seznámit děti se základními pojmy souvisejícími s vesmírem a rozvinout jejich představu o vesmíru. Prostřednictvím doporučených aktivit budeme u dětí rozvíjet kooperativní učení a podpoříme rozvoj klíčových kompetencí žáků, a to i v oblasti digitální.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Výtvarná výchova

Pracovní list: Mléčná dráha

Děti se seznámí s pojmem Mléčná dráha. Při plnění úloh je vhodné využít tablety pro rozvoj digitálních kompetencí u dětí. Pracovní list je vhodný pro 1. třídu ZŠ.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
ČJ a literatura
Matematika

Metodické doporučení: Planeta Mars

Co se žákům vybaví, když se řekne Mars? Metodické doporučení vám pomůže připravit diskuzní hodinu plnou nápadů a kreativity na téma Vesmír.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda

Metodické doporučení: Vesmír pro 5. ročník ZŠ

Cílem tohoto pracovního listu je zjistit metodou z formativního hodnocení, co si děti dokázaly zapamatovat o astronautech, dále pak poznání vlastního učícího typu a Morseovy abecedy. Žáci se učí pracovat s vlastní tvorbou poznámek a výpisků. Lehce se dotknou i angličtiny.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda

Pracovní list: Vesmír / Práce se zdroji

Cílem pracovního listu je, aby se žáci zamysleli nad relevancí informací a ověřili jejich spolehlivost v jiných zdrojích.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda

Pracovní list: Vesmír pro 2. třídu ZŠ

Cílem pracovního listu je, aby si žáci sami uvědomili nové poznatky o vesmíru a dokázali je propojit a spojit se znalostmi, které již mají. Vyplněný pracovní list si mohou založit mezi své práce.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda

Metodické doporučení: Vesmír pro 2. třídu ZŠ

Metodické doporučení nabízí několik aktivit, díky kterým žáci poznávají Vesmír. Součástí metodického doporučení jsou aktivity určené pro práci žáků ve skupinách a přiložen je i pracovní list. Ten slouží žákům k uvědomění si a propojení nabytých poznatků o vesmíru.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání