Námět do výuky pro:

Badatelský dějepis podle vítěze Global Teacher Prize

Jak? Proč? Co? Badatelská metoda výuky dějepisu by měla žáky přimět nejen k odpovědím na tyto otázky, ale i ke schopnosti je klást. Jak taková badatelsky vedená hodina vypadá? To si můžete vyzkoušet sami. Roman Göttlicher, vítěz Global Teacher Prize za rok 2023, připravil badatelskou lekci věnovanou holokaustu.

Badatelský dějepis

Co vlastně znamená učit dějepis badatelsky? Podle Jaroslava Pinkase, hlavního autora učebnice Soudobé dějiny, je jedním z cílů, aby si žáci uvědomili pluralitu dějin a dokázali o nich přemýšlet kriticky. Bádání v původních pramenech a primárních zdrojích rozvíjí historickou gramotnost žáků, upevňuje jejich schopnost vztahovat se k minulosti, orientovat se v ní a využívat ji pro svůj budoucí občanský život.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Badatelský dějepis: ML - Jací byli lidé?

Metodický list k lekci badatelského dějepisu od Romana Göttlichera. Lekce se věnuje dobové perspektivě, anachronismu a nabourání stereotypů.
Střední škola
Dějepis

Badatelský dějepis: PL - Jací byli lidé?

Pracovní list k lekci badatelského dějepisu od Romana Göttlichera. Lekce se věnuje dobové perspektivě, anachronismu a nabourání stereotypů.
Střední škola
Dějepis

Okruhy

Co znamená učit badatelsky? V badatelsky orientované výuce se mění role jak učitele, tak žáků. Učitel nepředává učivo jako hotový celek, žáci si znalosti postupně osvojují kladením otázek a…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda
4 10

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání