Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Milada Horáková

Milada Horáková: Ničeho nelituji

Válka skončila, život v poválečném Československu ale nemohl být masarykovským ideálům, na kterých vzniklo, vzdálenější. Po komunistickém převratu přicházejí mrazivá 50. léta. Ta se nesou ve znamení propagandy, kolektivizace a politických procesů. Dr. Milada Horáková, právnička, obhájkyně ženských práv, sociální spravedlnosti a demokracie, se v červnu 1950 svých ideálů vzdát odmítla i za cenu ztráty vlastního života.

Stáhnout materiály

milada-horakova

Proces s ní a její skupinou se stal nejznámějším z těchto vykonstruovaných monstrprocesů a dr. Horáková se stala obětí justiční vraždy vykonané s mimořádnou krutostí. Přesto odešla s hlavou vztyčenou a jako morální vítězka. Seznamte se s osobností, jakou by si přál mít ve svých řadách každý národ a jaká nám chybí dodnes. Ženou, která milovala pravdu víc než cokoliv jiného na tomto světě. Podívejte se také na to, jaké byly osudy jejích nejbližších a jak komunistický režim manipuloval veřejným míněním tak, aby zlomil ženu, kterou nezlomilo ani gestapo. Život Miladě Horákové sice vzal, čest ovšem nikoliv.

Zobrazit další materiály
Milada Horáková

04:30

Milada Horáková

Milada se narodila za vlády císaře Franze Josefa a na gymnázium začala chodit během první světové války, kdy se nebála zúčastnit zakázaného protiválečného pochodu. Stejně odvážně se postavila i k dalším životním zkouškám. Podívejte se na animaci příběhu o tom, jak bojovala pro spravedlnost, svobodu a lásku.

Profesní růst Milady Horákové

07:22

Profesní růst Milady Horákové

Milada Horáková přijala za vlastní ideály nově vzniklého Československa a Masarykovy sociální myšlenky. Sama se postupně angažovala v otázce rovnoprávnosti českých žen ve spolku Ženská národní rada. Zde navázala spolupráci a přátelství s předsedkyní spolku a senátorkou Františkou Plamínkovou. Podívejte se na osudy Milady Horákové za první republiky a za protektorátu.

Bohuslav Horák: Manžel a opora Milady Horákové

06:46

Bohuslav Horák: Manžel a opora Milady Horákové

Bohuslav Horák společně se svou manželkou Miladou patřil již v předválečné době k veřejně činným a známým osobnostem. Byl odborným redaktorem Československého rozhlasu i programovým ředitelem Radiožurnálu. Pro veřejnou aktivitu své manželky měl pochopení a podporoval ji v její práci. V době Protektorátu Čechy a Morava vynesla Horákovým jejich spolupráce s odbojem zatčení a odeslání do koncentračního tábora. Po válce se opět veřejně angažovali až do uchopení moci komunistickým režimem v roce 1948. Následně Bohuslav Horák ztratil zaměstnání. V září následujícího roku těsně unikl zatčení StB a šťastně se mu podařilo emigrovat do USA. Jeho žena takové štěstí neměla. Jak jeho útěk z komunistického Československa proběhl?

Otázkové protokoly v procesech 50. let

03:33

Otázkové protokoly v procesech 50. let

Soudní procesy v 50. letech byly předem naplánovány podle velmi přesného scénáře. Jak probíhaly přípravy výpovědí ve vykonstruovaných procesech a jak se otázkové protokoly uplatnily v soudním procesu s Miladou Horákovou?

Zatčení Milady Horákové

02:19

Zatčení Milady Horákové

JUDr. Milada Horáková, veřejně známá a politicky činná národní socialistka, byla v inscenovaném politickém procesu odsouzena k trestu smrti. K jejímu zatčení na podzim roku 1949 nebyl žádný objektivní důvod. Státní bezpečnost ji zatkla společně s dalšími lidmi, kteří patřili do skupiny blízkých spolupracovníků exprezidenta Edvarda Beneše. Celá tato akce nesla krycí název Akce N, později Akce Hrad, a KSČ ji zamýšlena jako součást likvidace vnitřní opozice.

Závěrečná řeč v procesu s Miladou Horákovou

04:10

Závěrečná řeč v procesu s Miladou Horákovou

Dokument zachycuje část závěrečné řeči pplk. JUDr. Juraje Viesky v procesu se skupinou obžalovaných v čele s Miladou Horákovou. Žalobce emotivně hovořil o "škole bdělosti a škole nenávisti", kterou se měla socialistická společnost poučit. Připomněl tisíce rezolucí, které zaslal pracující lid ze všech koutů republiky na podporu nejpřísnějšího potrestání všech souzených. Na stejné okamžiky zavzpomínaly v závěru ukázky Věra Tůmová a Jana Horáková-Kánská, sestra a dcera Milady Horákové.

Jak vyvolat hněv lidu...

00:47

Jak vyvolat hněv lidu...

Svědectví historičky o výsledcích kampaně komunistického režimu v politickém procesu s Miladou Horákovou. Tato kampaň byla centrálně řízena tajnými instrukcemi z ÚV KSČ a silně se zaměřovala i na děti školního věku.

Projevy hněvu lidu…

01:41

Projevy hněvu lidu…

V době, kdy probíhal proces s Miladou Horákovou a dalšími zatčenými, se mocenské propagandě podařilo zneužít a využít veřejné mínění. Příspěvek uvádí příklady dětských rezolucí, které vyslovují požadavky těch nejpřísnějších trestů pro obžalované, a dále poukazuje na selhání umělců, především literátů.

Organizujte hněv lidu!

01:28

Organizujte hněv lidu!

Během procesu s Miladou Horákovou a dalšími obžalovanými bylo pro tehdejší politickou reprezentaci důležité získat na svou stranu veřejné mínění. V tomto příspěvku historici přibližují mechanismy a postupy, kterými si KSČ zajišťovala podporu a souhlas při realizaci vykonstruovaného procesu s Miladou Horákovou a dalšími členy skupiny.

Hněv lidu a jeho osobní reflexe

03:06

Hněv lidu a jeho osobní reflexe

V průběhu procesu s Miladou Horákovou byla státní mocí organizovaná masivní kampaň, kdy se společnost hromadně vyjadřovala pro vynesení těch nejpřísnějších trestů pro obžalované. Podívejte se na vzpomínky spisovatele a tehdejšího novináře Arnošta Lustiga.

Poslední rozloučení Milady Horákové

03:30

Poslední rozloučení Milady Horákové

Sestra a dcera Milady Horákové vyprávějí o své poslední návštěvě před její popravou v pankrácké věznici. Vzpomínky, ze kterých mrazí…

Poslední chvíle Milady Horákové ve vzpomínkách

02:13

Poslední chvíle Milady Horákové ve vzpomínkách

V devadesátých letech 20. století ještě žili pamětníci tragického závěru života Milady Horákové, kteří byli v čase nově nabyté svobody ochotni zaznamenat svá svědectví. V tomto příspěvku několik z nich vzpomíná na poslední chvíle života Milady Horákové v pankrácké věznici.

Památníky Milady Horákové

02:16

Památníky Milady Horákové

Milada Horáková se stala jedním z hlavních symbolů obětí komunismu. Jen v Praze je připomínána památníky hned na několika místech: na Smíchově, na Vyšehradě, na Pankráci nebo na Malé Straně. Nový, moderně pojatý, památník se nachází od roku 2018 v parku Ztracenka na Albertově a evokuje „střet člověka s nelidským zlem“.

Probíhá načítání