Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Co umí les?

Význam a funkce lesa

Les je složitý a velmi sofistikovaný ekosystém, který nadesignovala sama příroda. Jeho význam pro náš pohodlný život je velký a plní několik pro nás velmi důležitých funkcí. Pojďme se společně podívat na to, které a jakým způsobem. Vysvětlíme si, co je intercepce, neboli zachycování vody, při kterém je nám les nenahraditelným pomocníkem. Zahrada na dřevo a domov zvěře i ráj houbařů má populární přezdívku „plíce planety“. Člověk zatím nevymyslel a nejspíš ani nevymyslí nic, co by zázrak jménem les kdy dokázalo nahradit.

Stáhnout materiály

co-umi-les

Les je velmi aktivním hráčem při našem současném boji s klimatickou změnou. Čím více lesů vysadíme, tím lépe si při něm povedeme. Kde taková místa v krajině hledat? I o tom bude řeč. Francois René de Chateaubriand řekl, že „lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují.“ Aby se tento scénář nestal realitou, musíme za naše lesy bojovat. A pro pralesy to v tomto případě platí dvojnásob. Věděli jste, že je můžete najít i u nás? Než takový les vznikne, trvá to dlouho. I to je důvodem, proč musíme o lesy pečovat a hýčkat si je. Součástí i tohoto námětu jsou pracovní listy, které zjistí, jak hluboko jste do tajů fungování lesů pronikli. 

Co je to les

01:20

Co je to les

Pořad o tom, co je to les, k čemu vlastně slouží a jaký je příběh jeho vzniku. V pasáži se les přirovnává k solární elektrárně. Ta se skládá z různých druhů rostlin tvořících komplexně fungující celek.

Co všechno umí les

01:40

Co všechno umí les

K čemu je důležitý les? Les známe smíšený, jehličnatý, listnatý. Les si skvěle poradí s vláhou, dodává kyslík, čistí vzduch a je domovem mnoha druhů zvířat a lesních živočichů. Jeho funkce nejde nahradit.

Funkce lesa: Zadržování vody

02:29

Funkce lesa: Zadržování vody

V lese běžně nalézáme studánky nebo potůčky. Les je přirozený ekosystém, který velmi dobře hospodaří s vodou. Vodu z dešťů poutá, zadržuje, a poté pomalu uvolňuje do krajiny, třeba právě pomocí potoků, ale i vypařováním z listů, čímž se okolní vzduch ochlazuje.

Funkce lesa: Fotosyntéza a koloběh živin

02:31

Funkce lesa: Fotosyntéza a koloběh živin

Stromy, tedy les, jsou významným zdrojem kyslíku ve vzduchu. Jeden strom může díky fotosyntéze vyrobit kyslík pro 5 až 6 lidí na celý den. Stromy dále ovlivňují vzdušnou vlhkost, uvolňují vonné silice a v neposlední řadě zachycují prach, díky čemuž vzduch pročišťují. Svůj účel plní strom i po odumření – stává se biotopem mnoha jiných živých organismů a posléze přispívá ke vzniku půdní biomasy.

Les a klimatická změna

01:56

Les a klimatická změna

Do stromů se ukládá velké množství uhlíku, ale pokud se dřevo spálí, tak se zase uvolní. Skutečné snížení množství oxidu uhličitého v atmosféře mohou přinést nové lesy v místech, kde předtím nerostly. Taková místa se hledají těžko. Kde a proč by mohly vznikat lesy?

Stromy a jejich přínos pro krajinu

01:29

Stromy a jejich přínos pro krajinu

Význam stromů pro krajinný systém je zásadní, od produkce kyslíku až po snižování teploty Země. Stromy fungují jako přírodní větrolamy a brání erozi a vysoušení krajiny. I přesto probíhá na Zemi intenzivní deforestace. Kolik se na světě ročně pokácí stromů?

Přirozená obnova lesa

01:40

Přirozená obnova lesa

Krátké shrnutí procesu přirozené obnovy lesa.

Jakou má les budoucnost

00:56

Jakou má les budoucnost

Geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek vypráví o tom, jak se vyvíjí kulturní krajina. Tam, kde bývala před sto lety holá krajina, vznikl sad. Dnes se ale třešně a jabloně ztrácí v novém porostu a vývoj vegetace nakonec směřuje k lesu. Je to ale dlouhá cesta, na které les potřebuje naši ochranu.

Děti kreslí písničky: Znám křišťálovou studánku

01:29

Děti kreslí písničky: Znám křišťálovou studánku

Písnička nás zavede do hlubokého lesa, kde se nachází křišťálová studánka. Podívejte se na výtvarné a hudební ztvárnění známé básně Josefa Václava Sládka v podání Hany Zagorové. Zazpívejte si s námi!

Hydrologická a klimatologická funkce lesů

05:35

Hydrologická a klimatologická funkce lesů

Lesy mají zásadní hydrologickou funkci v krajině, jsou schopné zadržovat vodu. Retenční funkce lesů je však narušena vlivem kůrovcové kalamity, kvůli níž dochází k plošnému rozpadu porostů. Lesní porosty také významným způsobem ovlivňují místní klima, zejména snižují rozdíly mezi denní a noční teplotou a zvyšují vlhkost vzduchu. Vykácení lesů v minulosti nepříznivě zasáhlo do života mnohých civilizací. Poučíme se?

Obnova lesů

02:00

Obnova lesů

Kůrovcová kalamita přinesla do českých lesů katastrofu. Jak docílit jejich obnovy?

Harvestor

05:53

Harvestor

Dřevo, surovina všech dob. Dřevorubci dokážou pokácet strom tak, aby spadl tam, kam chtějí. Dnes ale s těžbou dřeva v lese pomáhá harvestor, který dokáže strom pokácet, odvětvit a pořezat dříve a bezpečněji než parta dřevorubců. A s odvozem pořezaného dřeva nám pomůže vyvážecí souprava. Nasaďte si helmu a vyrazte s námi do lesa! Ať žije technika!

Probíhá načítání