Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
7451
Hnízdní parazitismus

05:12

Hnízdní parazitismus

V tomto videu uvidíte práci přírodovědců při zkoumání hnízdního parazitismu kukaček. Tito ornitologové zkoumají obranné strategie rákosníků. Patří k nim vybírání vhodného místa pro hnízdění, agresivita vůči dospělým kukačkám a rozpoznávání kukaččích vajec. Ornitologové vysvětlují i strategie, které využívají kukačky k tomu, aby se jim úspěšně podařilo obsadit hnízdo rákosníka. Těmi jsou hlavně napodobování vzhledu rákosníkova vejce (mimikry), rychlost jeho snesení a výběr vhodného hnízda.

Tip do výuky

Učitel může video využít při plnění následujících očekávaných výstupů:

G: žák charakterizuje základní typy chování živočichů,

ZV: žák odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Učitel může video využít při vyučování témat vztahy mezi organismy, symbióza, koevoluce, ptáci a tak dále.

Vhodným úkolem pro žáky může být vypsání jednotlivých obranných strategií rákosníka a parazitických strategií kukačky. Dále video skýtá prostor pro vysvětlení termínů „koevoluce“ a „mimikry“. Navíc mohou žáci vysvětlit, jak se zrak ptáků liší od toho našeho (ptáci vidí navíc UV část spektra).

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání