Státy Evropy: Slovinsko

02:21

Digitální kompetence

Státy Evropy: Slovinsko

Znáte základní fakta o Slovinsku? Animovaný zeměpis pro děti o státech Evropské unie vám je zábavně a v krátkosti představí. Tento hornatý stát je hodně zalesněný a plný horských řek. Podoba hlavního města Lublaně je silně ovlivněná architektem Josipem Plečnikem. Chloubou Slovinska jsou lipicáni, drezírovaní bílí koně. Postojenskými jeskyněmi, kde žije speciální „člověčí“ ryba, se můžete projet vláčkem. Mají tu skvělou zmrzlinu a našel se tu nejstarší hudební nástroj na světě.

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list na rozvoj digitální kompetence: Slovinsko

V tomto pracovním listě si děti ověří poznatky, které získaly zhlédnutím videa o Slovinsku. Je vhodné využít tabletů, smartphonů či počítačů s připojením na internet k vyhledávání dalších informací. Pracovní list je vhodný pro 4.–5. třídu.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Štítek Digitální kompetence
Časová náročnost:
30 minut

Mohlo by vás také zajímat

Obyvatelstvo, sídla

Evropa

Evropa

ČT edu nejsou pouze videa

1 125

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání