Mezináboženský dialog

05:35

Mezináboženský dialog

Mezináboženský dialog je nutnou podmínkou pro soužití světů různých náboženství a šťastného života na světě. Odlišnost je potřeba vnímat jako vzájemné obohacení. Smyslem dialogu je více se poznat navzájem, neboť takto lze předejít vzniku napětí a bojů a najít zrníčka pravdy v každém z náboženství. Opravdový dialog vede ke sblížení. Seriál Prolínání světů provádí světovými náboženstvími s cílem porozumět jim a ukazovat, jak nás přesahují.

Tip do výuky

Navrhněte konkrétní podoby mezináboženského dialogu a formy spolupráce, kdy je dialog považován za prevenci náboženských konfliktů.

Mohlo by vás také zajímat

Multikulturní společnost

Základy společnosti

Náboženství

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání