Karel IV. stavitel / Карел IV. будівельник

02:46

Materiály v ukrajinštině

Karel IV. stavitel / Карел IV. будівельник

Za vlády císaře Karla IV. vzkvétá v českých zemích stavitelská činnost. V ukázce je zábavnou formou zachyceno, jak se za pomoci Petra Parléře stává z Prahy gotická metropole. / Під час правління імператора Карла IV у чеських землях процвітала будівельна діяльність. В демонстраційному фільмі у розважальній формі показується, як Прага за допомогою Петра Парлержа стає готичним мегаполісом.

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Karel IV. / Робочий лист: Карл IV.

Karel IV., asi nejslavnější český král a zároveň římskoněmecký císař, zdědil po otci rozhodnost, bystrost a světový rozhled. / Карл IV, напевно, найвідоміший чеський король і водночас римсько-німецький імператор, успадкував від батька рішучість, проникливість та світогляд
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Štítek Materiály v ukrajinštině
Časová náročnost:
15 minut

Mohlo by vás také zajímat

Středověk - české dějiny

V ukrajinštině

ČT edu nejsou pouze videa

1 125

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání