Srovnání dopadů dvou světových válek na civilisty

05:05

Srovnání dopadů dvou světových válek na civilisty

V čem se liší dvě světové války z hlediska dopadů na civilní obyvatelstvo? Jaké důsledky měly akce jednotlivých znepřátelených stran na občanskou společnost i vojsko? Jaké byly rozdíly v životech obyčejných Čech. Srovnání těchto řekněme měkkých důsledků válek provedou historici ve videu z pořadu Historie.cs.

Tip do výuky

Upozornění: Video zahrnuje pasáž z filmu Jdi a dívej se, která explicitně zobrazuje brutální násilí Němců na východní frontě. Je proto na učiteli, aby pečlivě zvážil, zda jsou žáci na takové záběry (byť umělecké) připraveni.

Mohlo by vás také zajímat

Moderní doba - české dějiny

Moderní doba - světové dějiny

ČT edu nejsou pouze videa

1 132

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání