12226
Svátek práce jako oslava lepších pracovních podmínek

39:10

Rozhovor s odborníkem

Svátek práce jako oslava lepších pracovních podmínek

Oslavy Svátku práce jsou spojeny s vítězstvím dělníků v Austrálii a USA v jejich boji za lepší pracovní podmínky a osmihodinovou pracovní dobu. V roce 1886 proběhla v Chicagu pod vedením odborů celodenní stávka, které se zúčastnilo 300 000 dělníků. Od konce 19. století se Svátek práce slaví i u nás. Jeho význam, náplň a podoby oslav se pak v zemích praktikujících reálný socialismus měnily v závislosti na aktuálním politickém režimu. Video je součástí metodik pro výuku globálních rozvojových témat. Lekce včetně pracovních listů pro žáky připravuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou televizí v rámci projektu Virtuální škola (www.npi.cz/virtualniskola).

Tip do výuky

Příklad, jak využít video ve výuce, a mnoho dalších tipů najdete v přiložené metodice níže na této stránce.

Mohlo by vás také zajímat

Péče o svět

Lidská práva

Propojenost světa

ČT edu nejsou pouze videa

869

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání