Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Tvarosloví

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 8

Podmiňovací způsob

04:11

Podmiňovací způsob

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá podmiňovacím způsobem, uvádí jeho různé tvary, kdy se používá a jak se v něm často chybuje.

Vztažná zájmena

05:33

Vztažná zájmena

Pasáž uvádí, jaká vztažná zájmena se vyskytují v češtině, blíže se pak zabývá skloňováním zájmena „jenž“ a jakým zájmenem jej lze nahradit.

Přechylování a generické maskulinum

06:12

Přechylování a generické maskulinum

Je přechylování a užívání generického maskulina projevem neúcty k ženám? Lingvistka Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR rozebírá problematiku přechylování cizích i domácích slov a vlastních jmen.

Slovní spojení „je pravdou“

00:40

Slovní spojení „je pravdou“

Vysvětlení, kdy je ve větě vhodnější použít 1. pád a kdy 7. pád. Upozornění na drobné odchylky ve významu.

Skloňování slov „globus“ a „foyer“

01:03

Skloňování slov „globus“ a „foyer“

Pasáž uvádí správné skloňování slov „globus“ a „foyer“.

Jazykové výjimky a zvláštnosti

03:58

Jazykové výjimky a zvláštnosti

Pasáž se zabývá některými jazykovými zvláštnostmi, jako například nepravidelností v skloňování některých podstatných jmen.

Příjmení v nářečí

04:42

Příjmení v nářečí

Pasáž se zabývá výskytem různých forem příjmení v nářečích, uvádí, jak vypadají v různých pádech a jaké tvary jsou připuštěny pro spisovný jazyk.

Nářeční stupňování přídavných jmen

02:41

Nářeční stupňování přídavných jmen

Pasáž se zabývá stupňováním přídavných jmen a příslovcí jak ve spisovné češtině, tak v nářečích. Uvádí pravidla stupňování a příklady.

Probíhá načítání