Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Moderní doba - české dějiny

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-36 z 549
Kdo dal souhlas k atentátu na Heydricha?
02:02

Kdo dal souhlas k atentátu na Heydricha?

Kdo dal souhlas k atentátu na Heydricha? Bez souhlasu prezidenta Beneše by ale pravděpodobně nemohl být proveden. Přestože neexistuje žádný písemný doklad, zdá se velmi pravděpodobné, že ho inicioval plukovník František Moravec, aby Čechoslováci ukázali světu, že nekolaborují s okupanty.

Sametová revoluce ve fotografii
06:57

Sametová revoluce ve fotografii

Neexistuje důležitější okamžik v moderních českých, respektive československých dějinách, než je sametová revoluce. Někdy se nazývá také něžná revoluce a stěžejním dnem byl 17. listopad 1989, kdy se na Albertově sešli demonstrující studenti pražských vysokých škol. Sled událostí nakonec vedl k pádu komunistického režimu a nastolení demokracie. Připomeňme si nad fotografiemi Jana Šibíka onu dobu i neuvěřitelnou atmosféru, která už se asi nikdy nebude opakovat.

Životní příběh Imricha Gablecha
06:01

Životní příběh Imricha Gablecha

Dvacáté století změnilo osudy mnoha lidí. Imrich Gablech chtěl být vojenským pilotem a tento sen se mu splnil. Většinu svého života byl ale zaměstnán v dělnických profesích – byl třeba skladníkem nebo kontrolorem. Proč? Podívejte se na jeho příběh.

Beneš a Moravec o československém odboji
03:50

Beneš a Moravec o československém odboji

Ukázka ze seriálu České století nás přizve ke konverzaci Edvarda Beneše a plukovníka Františka Moravce, vůdčí postavy československého odboje, ve které rozebírají situaci lidí v protektorátním Československu, veřejné mínění o Československu a operaci Anthropoid.

Zpravodajec a politika
03:24

Zpravodajec a politika

Ukázka ze seriálu České století nám představí Edvarda Beneše jakožto vůdce československého odboje a plukovníka Františka Moravce, přednostu zpravodajské ústředny československé exilové vlády i jeho zástupce majora Strankmullera.

Masaryk a jeho spolupracovníci v roce 1914
04:20

Masaryk a jeho spolupracovníci v roce 1914

Ve filmové ukázce hodnotí T. G. Masaryk události po vypuknutí první světové války a predikuje její budoucí vývoj před tím, než odjede do zahraničí. Zadává úkoly svým spolupracovníkům a určuje Edvarda Beneše jako svého zástupce.

Beneš o demokracii
04:55

Beneš o demokracii

Ukázka ze seriálu České století je sice volnou uměleckou rekonstrukcí, která nicméně vychází z pramenů a osobitým způsobem je interpretuje. Beneš sociologicky analyzuje tehdejší stav československé demokracie a vymezuje se nikoli tolik proti jejím principům, ale proti jejím uživatelům.

Postoj československých generálů k anexi
04:05

Postoj československých generálů k anexi

Ukázka ze seriálu České století se zaměřuje na postoje generálů k anexi Sudet a reakci Beneše. Generálové vytýkají Benešovi, že zamlčoval skutečnosti, Beneš se brání tím, že vědomí skutečného stavu věcí by na situaci nic nezměnilo, podle něj je beznadějná v každém případě. Generálové namítají, že Československo mělo za svá území bojovat.

Masaryk a Thun
06:54

Masaryk a Thun

Rozhovor Masaryka s místodržícím v Čechách Františkem Antonínem III. Thunem v roce 1914 o neudržitelnosti Rakousko-Uherska. Thun, nejvyšší představitel správy v českém království, zastává zcela opačný názor.

Počátek únorové krize z pohledu představitelů KSČ
05:38

Počátek únorové krize z pohledu představitelů KSČ

Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a další vedoucí představitelé KSČ se na večerním jednání radí, jak dovršit likvidaci zastoupení demokratických stran ve vládě. Video ukazuje na jejich odhodlanost i schopnost taktického jednání na počátku únorové krize 1948.

Palachův týden 1989
03:05

Palachův týden 1989

V lednu 1989 uplynulo 20 let od tragického činu Jana Palacha. V Praze na Václavském náměstí proběhla série shromáždění, která signalizovala blížící se konec komunistického režimu v Československu. Sdělovací prostředky přinášely o událostech zkreslené informace se zřejmým záměrem manipulace veřejným míněním.

Operace Anthropoid a její možné důsledky
04:50

Operace Anthropoid a její možné důsledky

Ukázka ze seriálu České století nás zavede do Londýna roku 1941. Hubert Ripka, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí československé exilové vlády hovoří s plukovníkem Františkem Moravcem o přípravách operace Anthropoid. Diskutují otázku, zda a jak zapojit domácí odboj, Moravec se obává, že Němci se budou na odboji mstít.

Životní osudy Anny Magdaleny Schwarzové
05:45

Životní osudy Anny Magdaleny Schwarzové

Dvacáté století změnilo osudy mnoha lidí. Modelovou ukázkou může být Anna Magdalena Schwarzová, kterou věznil nacistický i komunistický režim. Její život byl však pevně spjat s vírou. Jaké byly osudy této řeholnice řádu bosých karmelitánů?

Rozhovor Klementa Gottwalda s Rudolfem Slánským
04:54

Rozhovor Klementa Gottwalda s Rudolfem Slánským

Scéna ze seriálu České století nám přiblíží rozhovor Klementa Gottwalda a Rudolfa Slánského a nechá nás nahlédnout do osobních vztahů funkcionářů či do vnitrostranické atmosféry během politického teroru řízeného z Moskvy. Slánský byl ještě v listopadu 1951 vicepremiérem, avšak po neúspěšném pokusu SSSR zasahovat do politiky Izraele byl na popud Moskvy jako Žid zatčen a odsouzen ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími 11 ze 14 obžalovaných k trestu smrti. Rehabilitován byl v roce 1963 soudem, v roce 1968 i KSČ.

Atentát na Heydricha z pohledu Edvarda Beneše
04:48

Atentát na Heydricha z pohledu Edvarda Beneše

Jaké dopady a jaké politické důsledky bude mít atentát na Heydricha? Kdo za ně ponese odpovědnost? Role Edvarda Beneše v plánech na likvidaci říšského protektora Reinharda Heydricha byla komplikovaná.

Beneš o slábnutí víry v demokracii v únoru 1948
02:36

Beneš o slábnutí víry v demokracii v únoru 1948

Demokracie a víra v ni utrpěly druhou světovou válkou hluboké rány. To má své důsledky i v podobě událostí v únoru 1948. Edvard Beneš ve videu naznačuje svůj vztah k poválečnému Československu a vysvětluje svůj postoj k demisi demokratických ministrů.

Odbojová skupina Tři králové
04:51

Odbojová skupina Tři králové

Legendární odbojová organizace Tři králové, před níž se třásli všichni příslušníci gestapa v protektorátu. Tvořili ji Josef Mašín starší, Václav Morávek a Josef Balabán. Připomeňte si jejich nejslavnější akce a další osudy.

Prokurátor Urválek v procesu se Slánským
02:28

Prokurátor Urválek v procesu se Slánským

Josef Urválek byl až do Vítězného února referentem oddělení retribuce Ministerstva spravedlnosti. Poté byl pověřen vedením státního zastupitelství v Českých Budějovicích a v únoru 1949 stanul v čele krajské prokuratury. Od té doby byl pravidelně povoláván ke Státnímu soudu k procesům celostátního významu (Milada Horáková, Rudolf Slánský). V politických procesech na začátku 50. let hrál významnou roli při zmaření mnoha životů. Na jaře 1968 byl podroben kritice, ale odmítl přijmout jakoukoliv osobní zodpovědnost za své počínání. V roce 1979 spáchal sebevraždu. Poslechněte si jeho plamenný projev během procesu s Rudolfem Slánským, ve kterém figuroval coby hlavní žalobce.

Konspirační teorie '89: Zmanipulovaný 17. listopad?
12:04

Konspirační teorie '89: Zmanipulovaný 17. listopad?

Listopadové události 1989 jsou předmětem různých konspiračních teorií. Asi nejvíc jich koluje kolem samotné demonstrace 17. listopadu. Stále tak zůstávají nevyjasněny některé otázky, např. jestli byla revoluce předem připravena, zda byl dav studentů cíleně manipulován, nebo kdo dal rozkaz k zákroku na Národní třídě, při němž bylo zraněno několik set lidí. Pozdější vyšetřování nic neobjasnilo, protože záznamy a nahrávky se ztratily a s důkazy bylo manipulováno.

Na pokraji katastrofy
20:47

Na pokraji katastrofy

Jak se liší současnost a doba před rokem 1989 z hlediska přístupu k životnímu prostředí? Kritika československého normalizačního režimu se většinou soustředí na zločiny státní bezpečnosti, justice, či na otázky nesvobody projevu či pohybu. Devastace životního prostředí zůstává poněkud na okraji zájmu. Byla přitom tak rozsáhlá, že odborníci mluví o ekologické katastrofě, jejíž následky neseme dodnes.

Konspirační teorie '89: Pád komunistických režimů
07:52

Konspirační teorie '89: Pád komunistických režimů

Listopadové události 1989 jsou předmětem různých konspiračních teorií. Podle jedné z nich byly jen důsledkem dohody o novém uspořádání světa mezi USA a SSSR. Sovětský svaz byl ekonomicky v troskách a jeho problémy navíc umocňovaly závody ve zbrojení. Vyměnil proto nadvládu nad státy střední Evropy za slib, že NATO nebude posouvat své hranice dál na východ. Další teorie říká, že v ČSSR stáli za pádem komunismu sami komunisté – režim byl na pokraji zhroucení a ve straně se začal odehrávat boj o moc.

Jan Masaryk a Klement Gottwald
02:03

Jan Masaryk a Klement Gottwald

Pasáž ukazuje vztah Klementa Gottwalda a Jana Masaryka a poukazuje na selhání společenských elit před únorovým pučem 1948.

Životní příběh Luboše Jednorožce
05:19

Životní příběh Luboše Jednorožce

Dvacáté století změnilo osudy mnoha lidí. Luboš Jednorožec šel jednou na vysněné rande se svojí dívkou. Už na něj nedošel a skončil v uranovém dole. Jak se to stalo? A jak se mu nakonec podařilo emigrovat z Československa? Podívejte se na jeho příběh.

Proces se Slánským
04:37

Proces se Slánským

Ukázka z filmu Vracenky je důležitá perspektivou společnosti, diváků. Z rádia zní projev prokurátora Josefa Urválka a jeho propagandistické řeči, zatímco zákazníci holičství čekají, až na ně přijde řada. Černobílý film Jana Schmidta z roku 1990 zprostředkovává radikální transformaci české společnosti po nástupu KSČ k moci a přibližuje atmosféru politických procesů.

Příjezd Masaryka z exilu
04:05

Příjezd Masaryka z exilu

Filmové zpracování slavnostního příjezdu čerstvě zvoleného prezidenta Masaryka z exilu do Prahy a nově vzniklého Československa.

Napadení a očerňování Masaryka
01:33

Napadení a očerňování Masaryka

Než se T. G. Masaryk stal oslavovaným symbolem první republiky, platil za nepříliš oblíbeného intelektuála, vůči kterému panovala nevraživost. Nebál se jít proti názoru většiny a např. v tzv. hilsneriádě nesouhlasil s oficiální teorií rituální vraždy. Za své názory byl napadán dokonce i svými studenty.

Medailonek Aloise Rašína
00:59

Medailonek Aloise Rašína

V pasáži je souhrnně představen prvorepublikový politik Alois Rašín a jeho přínos Československé republice.

Oslava 28. října na Vítkově
04:34

Oslava 28. října na Vítkově

28. říjen je náš nejvýznamnější státní svátek. V pietním aktu u příležitosti oslav 99. výročí vzniku samostatného Československa u Národního památníku na pražském Vítkově prezident Miloš Zeman a veřejní činitelé položili věnce u hrobu neznámého vojína a uctili tak památku bojovníků za existenci Československa.

Jak vyvolat hněv lidu...
00:47

Jak vyvolat hněv lidu...

Svědectví historičky o výsledcích kampaně komunistického režimu v politickém procesu s Miladou Horákovou. Tato kampaň byla centrálně řízena tajnými instrukcemi z ÚV KSČ a silně se zaměřovala i na děti školního věku.

Organizujte hněv lidu!
01:28

Organizujte hněv lidu!

Během procesu s Miladou Horákovou a dalšími obžalovanými bylo pro tehdejší politickou reprezentaci důležité získat na svou stranu veřejné mínění. V tomto příspěvku historici přibližují mechanismy a postupy, kterými si KSČ zajišťovala podporu a souhlas při realizaci vykonstruovaného procesu s Miladou Horákovou a dalšími členy skupiny.

Jiří Stříbrný
04:15

Jiří Stříbrný

Pasáž seznamuje s osobností jednoho z mužů 28. října, Jiřího Stříbrného, který byl mimo jiné významným politikem už za dob monarchie. Za svého života byl i několikrát vězněn, což mu ale pomohlo dostat se do role mučedníka a získat tak silnější vliv.

Hněv lidu a jeho osobní reflexe
03:06

Hněv lidu a jeho osobní reflexe

V průběhu procesu s Miladou Horákovou byla státní mocí organizovaná masivní kampaň, kdy se společnost hromadně vyjadřovala pro vynesení těch nejpřísnějších trestů pro obžalované. Podívejte se na vzpomínky spisovatele a tehdejšího novináře Arnošta Lustiga.

Okupace 1968 v barvě
13:38

Okupace 1968 v barvě

Záběrů ze srpnové okupace je velké množství, ale tyto barevné jsou naprostým unikátem. Podívejte se na filmové záběry pořízené katalánským obchodníkem s textilem, který byl v Československu tehdy služebně. Věříme, že omluvíte mluvený komentář ve španělštině, kterým byly původně němé záběry ve výjimečné kvalitě později doplněny.

Politická představa Karla Kramáře na počátku války
01:58

Politická představa Karla Kramáře na počátku války

V této pasáži prvorepublikový politik Karel Kramář popisuje své vize o rychlé válce. Po vítězství Ruska dokonce uvažoval o vzniku státu v čele s dynastií Romanovců.

Osvobozené divadlo
05:44

Osvobozené divadlo

Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek společně vytvořili v Osvobozeném divadle legendární satirická představení. Po Mnichovu byla činnost divadla zastavena, což pravděpodobně hlavním aktérům zachránilo život. Jak se vyvíjela jejich společná kariéra po válce?

Generál Alois Eliáš
01:44

Generál Alois Eliáš

Generál Alois Eliáš, hrdina první světové války, protektorátní ministr a významný představitel československého odboje. Byl popraven nacisty v roce 1942. Seznamte se blíže s jeho životními osudy.

Probíhá načítání