Mechanika kapalin a plynů

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 23

Proudění kapalin a plynů

06:09

Proudění kapalin a plynů

Ukázka, která několika pokusy přibližuje specifika proudění kapalin a plynů. Zahrnuje pokus o výpočet průtoku kapalin, demonstrace rovnice kontinuity, pokusy vysvětlující Bernoulliho rovnici, rozdíl mezi laminárním a turbulentním prouděním či obtékání překážek. Součástí je i předvedení pokusů v aerodynamickém tunelu a simulátoru volného pádu.

Hydrostatický tlak a paradox

02:58

Hydrostatický tlak a paradox

Vysvětlení principu hydrostatického tlaku a rovnic, pomocí nichž se počítá. V ukázce je vysvětlen za pomoci pokusu i hydrostatický paradox.

Atmosférický tlak

05:14

Atmosférický tlak

Jednoduché vysvětlení principu atmosférického tlaku spojené s pokusem měření hmotnosti vzduchu a experimentem s magdeburskými polokoulemi.

Let horkovzdušným balonem

03:12

Let horkovzdušným balonem

Pasáž se věnuje otázce, kolik váží vzduch. Vysvětluje vědecké zákonitosti létání v horkovzdušném balonu. Například, že horký vzduch má menší hustotu než chladný, a proto stoupá vzhůru.

Archimedův zákon

00:46

Archimedův zákon

Vysvětlení Archimedova zákona s využitím pokusu, který demonstruje existenci vztlakové síly. Zákon je vysvětlen i pomocí dalších dvou pokusů.

Hustota teplé a studené vody

01:02

Hustota teplé a studené vody

Pokus, který ověřuje rozdíly mezi hustotou teplé a studené vody. Do nádoby se studenou vodou je vložena menší nádoba s teplou vodou – teplá voda začne stoupat vzhůru.

Porovnání hustoty

01:19

Porovnání hustoty

Pokus porovnávající hustotu oleje, vody a sirupu. Do odměrného válce se postupně nalijí všechny tři látky, přičemž látka s nejvyšší hustotou bude nejníže.

Atmosférický a hydrostatický tlak

01:29

Atmosférický a hydrostatický tlak

Sklenice naplněná vodou je překryta punčochou a listem papíru. Pokus demonstruje, co se stane, když sklenici obrátíme dnem vzhůru a papír odstraníme.

Balónek ve vakuu

00:46

Balónek ve vakuu

Pokus ukazuje, co se stane, pokud vložíme balónek do vakua. Balónek se začne roztahovat.

Narušení povrchového napětí vody

00:57

Narušení povrchového napětí vody

Pokus demonstrující narušení povrchového napětí vody přidáním mycího prostředku.

Podtlak

01:05

Podtlak

Co se stane, když na hladký talíř s vodou postavíme zapálenou svíčku a přiklopíme ji sklenicí?

Jak si vyrobit horkovzdušný balonek

01:31

Jak si vyrobit horkovzdušný balonek

Názorný návod pro sestrojení horkovzdušného balonku z běžně dostupných předmětů.

Pokusy s vejci

02:45

Pokusy s vejci

Pokusy s vejci, vodou a solí. Jak rozpuštěná sůl ovlivní hustotu kapaliny a jak to ovlivní chování vloženého vejce?

Hydrostatický tlak

01:18

Hydrostatický tlak

Pokus demonstruje, co se stane s proudem vody tekoucím otvorem z boku láhve, když láhev necháme padat k podlaze.

Povrchové napětí

00:54

Povrchové napětí

Experiment, při kterém vložíme kancelářskou sponku a papírový ubrousek na hladinu vody. Papírový ubrousek klesne ke dnu, zatímco sponka zůstane na hladině, protože neporuší povrchové napětí vody.

Povrchové napětí: Pokusy

02:04

Povrchové napětí: Pokusy

Dva pokusy na téma povrchového napětí. Do oka z provázku plovoucího na hladině je přidána kapka mycího prostředku (dojde ke snížení povrchového napětí vody). Druhý pokus znázorňuje, jak kancelářská sponka plave na vodě ve vodorovné poloze.

Vakuum v trubici

00:53

Vakuum v trubici

Pokus ukazuje, co se stane při vnoření válce s vakuem do nádoby s kapalinou po uvolnění ventilu. Kapalina vystoupá vzhůru do válce.

Hydrostatický tlak: Pokus

01:05

Hydrostatický tlak: Pokus

Tato ukázka demonstruje, jaký vliv má hydrostatický tlak na proud vody vytékající z otvorů v plastové lahvi.

Jak si vyrobit vodní hodiny

03:10

Jak si vyrobit vodní hodiny

Návod na domácí výrobu vodních hodin.

Voda a gravitace

02:12

Voda a gravitace

Experiment předvádí, jak přemístit vodu pomocí gravitace z výše položeného kelímku do níže položeného.

Objev karburátoru

03:21

Objev karburátoru

Ukázka proudění tekutiny, kdy ve zúženém místě dochází ke snížení tlaku. Pasáž ukazuje, jak si doma vyrobit fixírku i využití tohoto jevu při objevu karburátoru.

Mléko jako barevný obraz

04:10

Mléko jako barevný obraz

Pokusy s plnotučným a odtučněným mlékem a smetanou. Na povrch je kápnuto potravinářské barvivo a pak vneseno mýdlo. Podle povrchového napětí se barvivo různou rychlostí rozpíjí.

Jak čerstvé je vajíčko

00:20

Jak čerstvé je vajíčko

Jednoduchý pokus, díky kterému si můžeme ověřit čerstvost vajíček. Čím starší kus, tím větší vzduchová bublina uvnitř.

Probíhá načítání