Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Komunikace a sloh

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Stupně:

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-21 z 21
Nešvary v mluveném a psaném jazyce
06:34

Nešvary v mluveném a psaném jazyce

Jaké nešvary se mohou vyskytovat v psané a mluvené češtině? Jako příklad poslouží mluva politiků a výskyt pravopisných chyb především v publicistických textech. Dále se dozvíme, jaký byl postoj k používání anglicismů na přelomu století.

Tempo řeči
05:36

Tempo řeči

Pasáž vysvětluje, co je tempo řeči, co jej určuje a ovlivňuje a jaké je normální tempo řeči. Součástí je scénka.

Čeština současnosti
02:23

Čeština současnosti

Kvalita mluveného slova se za posledních dvacet let výrazně zhoršila. Důvodů je mnoho – od zcela zásadní proměny naší společnosti až po nové moderní technologie, které mění každodenní komunikaci. Jak se na problematiku současné češtiny dívají její odborní uživatelé?

Jak (ne)vést formální rozhovor
03:44

Jak (ne)vést formální rozhovor

Vysvětlení, jak vést formální a neformální rozhovor, co jsou odbočky od hlavního tématu (takzvané digrese). Pořad přináší nejen praktické ukázky, ale i odborný výklad.

Nespisovná čeština a její útvary
11:52

Nespisovná čeština a její útvary

Sára se chce stát skvělou reportérkou, tentokrát však neobstála u testu z českého jazyka. Dostala pětku, a tak se rozhodla, že natočí reportáž o mateřském jazyce. Pokusí se za pomoci své rodiny přiblížit divákům útvary nespisovné češtiny, jako je obecná čeština, slang, argot, profesní mluva a především nářečí, která se používají vždy jen na určité části jazykového území. Ukáže také, jak se vlivem médií rozdíly mezi nářečími stírají.

Co o nás říká řeč těla
05:21

Co o nás říká řeč těla

Gestika, mimika, tón hlasu, postoj těla, dokonce i volba oblečení. Toto vše tvoří až 80 % našeho sdělení. Naučte se ji číst! Video nám například vysvětlí, jak poznat lháře, upřímný úsměv od neupřímného a co je to zrcadlení.

Aplikace Comics creator
01:00

Aplikace Comics creator

Jak si na počítači jednoduše vytvořit vlastní komiks.

Vycpávkové výrazy
03:00

Vycpávkové výrazy

Pasáž se zabývá používáním vycpávkových výrazů především v mluveném projevu, formou scénky a vysvětlení uvádí některé často používané vycpávkové výrazy.

Jak na internet: Mailová etiketa
01:44

Jak na internet: Mailová etiketa

Když píšeme dopis, dodržujeme určitá formální pravidla. Stejně tak je to i při psaní mailu. Stručně vyjádříme obsah svého sdělení v kolonce „předmět“. Máme možnost využít k zaslání zprávy více příjemcům najednou. Rozmyslíme si, zda budeme posílat i přílohy, aby objem dat nebyl moc velký a nezahltil schránku příjemce.

Dětský dabing
02:37

Dětský dabing

Vybrat dětské dabéry není jednoduchá záležitost. Nejdůležitějším předpokladem je, aby dítě umělo dobře a plynně číst.

Nekalé obchodní praktiky: Umět říkat ne
01:19

Nekalé obchodní praktiky: Umět říkat ne

Praktické rady, jak odmítat nekalé obchodní praktiky, které na člověka útočí z mnoha stran. Vysvětlení, jak se jim bránit i jak jim předcházet.

Hyperkorektnost ve vyjadřování
03:02

Hyperkorektnost ve vyjadřování

Pasáž se zabývá hyperkorektností v českém jazyce. Popisuje, o jaký jev se jedná, čeho se vyvarovat a uvádí několik příkladů.

Pozdravy
05:37

Pozdravy

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá různými pozdravy v češtině, jejich použitím, původem a vznikem.

Příznakovost v češtině
06:14

Příznakovost v češtině

Pasáž se zabývá příznakovostí v češtině, vyjadřováním ženského rodu pomocí mužského rodu, budoucího času pomocí přítomného času. Součástí pasáže je scénka a následovné vysvětlení.

Vykání
05:05

Vykání

Pasáž se zabývá různými způsoby oslovování (jak současnými, tak i historickými) a s nimi spojenými společenskými pravidly.

Romština
02:25

Romština

V pasáži hovoří host pořadu, zpěvák s přezdívkou Gipsy, o specifických rysech romštiny a rozdílech oproti češtině.

Motivujeme druhé
07:51

Motivujeme druhé

Jak motivovat druhé? Jaké formy motivace jsou často využívány? Základem každé motivace jsou naše potřeby, od těch nejzákladnějších až po nejvyšší, ušlechtilé a specificky lidské, jako je potřeba seberealizace, uznání a lásky. Na základě krátkých scének komentovaných Miroslavem Táborským si ukážeme, jak vypadá správná i nesprávná motivace.

Užití hodnoticích výrazů
03:19

Užití hodnoticích výrazů

Pasáž ukazuje použití hodnoticích výrazů a jak mohou měnit význam výpovědi. Zpracováno formou scénky a následovného vysvětlení.

Internetoví trollové
01:39

Internetoví trollové

V pasáži je vysvětleno, kdo je internetový troll a co je smyslem jeho počínání.

Věda, umění a psaní
9:59:59

Věda, umění a psaní

Britského projektu Věda, umění a psaní se účastní děti, vědci, umělci a spisovatelé. Dva mladí vědci z Ústavu rostlinné fyziologie vytvořili projekt. Nejdřív dětem ukázali obrázky, které spolu zdánlivě nesouvisí. V laboratoři si vyzkoušeli, jak se z rostlin získává pigment, po přestávce se dětí ujali básníci a nakonec sochař.

Aktuální členění aneb slovosled
04:22

Aktuální členění aneb slovosled

Ludmila Uhlířová z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje tzv. aktuální členění. Ve vybrané pasáži je popsán slovosled v češtině, který je sice volný, ale ne libovolný. Dozvíte se o různých slovosledných variantách i o tom, jak pořadí slov mění význam. Pasáž je doplněna scénkou z představení Hospoda Na mýtince.

Probíhá načítání