Hospodářské dějiny

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 28

Vesnice ve středověku: Hospodářské obydlí

01:02

Vesnice ve středověku: Hospodářské obydlí

Archeolog vypráví o rekonstrukci české středověké vesnice a přibližuje, jak vypadalo tehdejší hospodářské stavení / chlév.

Měnová reforma 1953

04:43

Měnová reforma 1953

Pasáž seznamuje s důvody, průběhem a důsledky měnové reformy v roce 1953. Ukazuje i reakci obyvatelstva včetně největšího protestu, který se konal v Plzni. Šlo o první významné vystoupení proti režimu v sovětském bloku.

Marshallův plán a Československo

01:31

Marshallův plán a Československo

Pasáž prezentuje vztah Československa k přijetí či nepřijetí Marshallova plánu a ukazuje podřízené postavení předúnorového Československa vůči SSSR.

Podnikání české šlechty raného novověku

02:40

Podnikání české šlechty raného novověku

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen začátek podnikání české šlechty v období renesance, a to zejména v rybníkářství a pivovarnictví.

Růst měst ve 13. století

02:40

Růst měst ve 13. století

Kromě úspěšného válčení založil Přemysl Otakar II. také mnoho středověkých měst, jako jsou například České Budějovice nebo Kolín. V ukázce je zachyceno, jak to vypadalo v jednom z nich.

Historie průmyslu na Ostravsku

03:12

Historie průmyslu na Ostravsku

Pasáž pojednává o vzniku průmyslu na Ostravsku, jeho proměně v devatenáctém století a po roce 1945 a následně i po komunistickém převratu v roce 1948.

Každodenní život horníka

04:57

Každodenní život horníka

Pasáž popisuje hornický život na Ostravsku po roce 1945 a motivaci místních pro práci. Završena je informacemi o výstavbě nového města pro horníky – Havířova.

Neefektivita dolování uhlí

01:00

Neefektivita dolování uhlí

Jaké problémy s sebou přinesla jednostranná orientace československého průmyslu v 2. polovině 20. století na těžký průmysl a těžbu?

Pokus o ekonomickou reformu Oty Šika

01:42

Pokus o ekonomickou reformu Oty Šika

Pasáž ukazuje problémy československé ekonomiky v 60. letech dvacátého století a jejich nepochopení československými vůdci.

Problémy centrálně plánované ekonomiky

02:20

Problémy centrálně plánované ekonomiky

Pasáž ukazuje rozpory mezi prezentací a reálným stavem československé ekonomiky v době socialismu.

Útlum těžby na Ostravsku

04:06

Útlum těžby na Ostravsku

Seznámení s útlumem hornické činnosti na Ostravsku. Pasáž se věnuje sociálním důsledkům, jež útlum zapříčinil, a popisuje možnosti, jak se vyrovnat s koncem těžby uhlí v budoucnosti.

Karel IV. a obchodní stezky

06:19

Karel IV. a obchodní stezky

Pasáž zachycuje záměr Karla IV. propojit dvě významná obchodní centra s Prahou a ukazuje, jak Karel IV. rozvíjel obchodní cesty, které vedly přes český stát. Vysvětluje, co se přepravovalo ve kterém ročním období a jak takové cesty vypadaly.

Načíst další videa
Probíhá načítání