Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

UčíTelka

Zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

UčíTelka (1. tř.): Odčítáme do 20
24:30

UčíTelka (1. tř.): Odčítáme do 20

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 1. ročníku odčítat do 20 a řešit slovní úlohu. Sandra Holáková pracuje se slovními úlohami ve třech matematických prostředích. Při práci s krychlemi děti porovnávají počet, dopočítávají. Na krokovacím pásu řeší úlohy pohybem, s mincemi si zahrají na obchod a pracují s číslem jako veličinou.

UčíTelka (2. tř.): Rozpoznáváme rovinné útvary
25:56

UčíTelka (2. tř.): Rozpoznáváme rovinné útvary

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku poznat rovinné útvary. Dominika Chalušová s dětmi hledá nejprve stopy geometrických příšerek a postupně pojmenovávají základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh). Zahrajete si s dětmi hru Sova? Uhodnete, na který tvar sova myslí? Otestujeme i svou paměť. A na konci lekce si vymodelujeme útvary ze špejlí a modelíny.

UčíTelka (3. tř.): Měříme na centimetry a milimetry
25:49

UčíTelka (3. tř.): Měříme na centimetry a milimetry

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 3. ročníku měřit s přesností na centimetry a milimetry. Lenka Švimberská ukáže dětem, jak se dříve měřila délka. Jak dlouhý je loket nebo palec? Ukážeme si i převody jednotek délky. Na vlastní kůži si zkusíme, jak nám měření půjde. Kolik centimetrů měří naše chodidlo? Podívejte se.

UčíTelka (4. tř.): Obsah rovinných útvarů
27:46

UčíTelka (4. tř.): Obsah rovinných útvarů

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 4. ročníku zjišťovat obsah jednoduchých rovinných útvarů pomocí čtvercové sítě. Lenka Ficová s dětmi počítají obsahy čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Všechny tyto znalosti se nám hodí pro slovní úlohu, ve které budeme natírat plochu desky stolu. Dojde i na náročnější úlohy. Dovedeme spočítat i plochu pohádkového zámku, který je nakreslený na čtverečkovaném papíře?

UčíTelka (5. tř.): Poznáváme základní jednotky obsahu
22:49

UčíTelka (5. tř.): Poznáváme základní jednotky obsahu

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku poznat základní jednotky obsahu. Veronika Dobrovolná připomene, jak vypadá 1 metr čtverečný a jak se značí jeho obsah. Zkusíme si vytvořit decimetr čtverečný. A přijdou na řadu i záludné otázky: Jak je velký ar? Jak hektar? A jak je velké náměstí v Českých Budějovicích? To všechno se dozvíte.

UčíTelka (1. tř.): Společné čtení
24:36

UčíTelka (1. tř.): Společné čtení

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 1. ročníku číst. Pojmenujme předměty a přiřaďme k nim jejich názvy. Předvídejme, o čem příběh bude. Příběh si společně přečteme, pak jej pomocí pantomimy předvedeme. Na závěr si ověříme, zda jsme si příběh zapamatovali. Dokážeme odpovědět na všechny otázky?

UčíTelka (2. tř.): Posloupnost textu
26:42

UčíTelka (2. tř.): Posloupnost textu

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku vnímat posloupnost děje. Seznámíme se se skřítkem Všudybýlkem. Řekneme si, co jsou signální slova. Přečteme si příběh a ověříme si, jak pozorně jsme četli. Při odpovídání na otázky si svá tvrzení potvrdíme vyhledáním v textu. A příběh převyprávíme s pomocí signálních slov.

UčíTelka (3. tř.): Čtení s porozuměním
21:48

UčíTelka (3. tř.): Čtení s porozuměním

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 3. ročníku číst s porozuměním. Zkusme společně s dětmi uhádnout, o čem si budeme číst. Co o uhodnutém živočichovi víme? A chceme se o něm dozvědět i něco nového? Pojďte si číst s námi!

Zobrazit další videa

Náměty k výuce

Pracovní listy

108 pracovních listů Další listy

Pracovní list pro 1. stupeň ZŠ: Babička jako svědectví doby

Pracovní list pro žáky 1. stupně ZŠ. Zabývá se dílem Boženy Němcové (Babička, pohádky).

Pracovní list: Základní skladební dvojice

Tento pracovní list určený pro žáky 1. a 2. stupně základních škol s vámi zopakuje, co je to základní skladební dvojice a jak ji ve větě nalézt. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, pusťte si video, kde je látka vysvětlená a zkuste to znovu.

Pracovní list: Lidová říkadla a rozpočítadla

Tento pracovní list je určený pro žáky 1. stupně ZŠ. Ověří, jak dobře znají česká lidová říkadla a počítadla.

Pracovní list pro 1. stupeň ZŠ: Poezie pro děti I

Pracovní list pro žáky 1. stupně ZŠ, který ověří vaše znalosti poezie a schopnosti práce s textem. Pokud si nebudete něčím jisti, pusťte si video, kde je vše vysvětleno.
Probíhá načítání