Námět do výuky pro:

Hejného metoda podle vítězky Global Teacher Prize

Hejného metoda je vyvíjena od 40. let 20. století. Vít Hejný začal zkoumat, proč děti, které bez problémů řeší úlohy z učebnic, selhávají při řešení úloh nestandardních. A vyvinul tak spolu se svým synem metodu, která je namísto formálních znalostí vzorečků zaměřená na budování mentálních schémat. Jaké jsou cíle a charakteristiky této metody? To v několika materiálech přiblíží Magda Málková, vítězka soutěže Global Teacher Prize z roku 2022.

Hejného metoda

Během výuky Hejného metodou se učitel stává průvodcem a moderátorem diskusí. Žáci nedostávají návod, jak řešit nové situace, ale společně s učitelem vytváří příznivé prostředí pro osobnostní i matematický růst. Učitel předkládá žákům pečlivě poskládanou sérii úloh, pomocí kterých matematiku třída společně objevuje. Cílem metody je tedy nejen rozšiřování a prohlubování znalostí, ale i radost žáků z práce a těšení se na další hodiny matematiky.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Hejného metoda: Představení metody

Magdalena Málková v metodice představila Hejného metodu, její charakteristiky i specifika. V dokumentu naleznete i ukázky z různých prostředí a návrhy aktivit.
1. stupeň ZŠ
Matematika
O vzdělávání

Metodický list: 12 principů Hejného metody

Hejného metoda je založena na 12 klíčových principech. Díky nim žáci objevují matematiku sami a s radostí. Jaké to jsou?
1. stupeň ZŠ
Matematika

Hejného metoda: Úlohy a aktivity pro 1. ročník

V tomto dokumentu najdete ukázku úloh Hejného metody pro žáky 1. třídy.
1. stupeň ZŠ
Matematika

Hejného metoda: Úlohy a aktivity pro 2. ročník

V tomto dokumentu najdete ukázku úloh Hejného metody pro žáky 2. třídy.
1. stupeň ZŠ
Matematika

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání