Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Krajem čapích hnízd

#

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 6

Jaro v lužním lese

04:23

Jaro v lužním lese

Vlhkost je podmínkou existence lužního lesa, největšího bohatství jižní Moravy, druhově nejbohatšího ekosystému. Jen dřevin tu najdete 40 druhů. Ve videu se seznámíte s vzácným skokanem ostronosým, listonohem jarním, zhlédnete hnízdění čápa i líhnutí komárů a spoustu světlomilných květin.

Ptáci a brouci lužního lesa

04:05

Ptáci a brouci lužního lesa

Lužní les je rájem ptáků, zaznamenáno je tu přes 260 druhů ptáků, z toho více než polovina tu hnízdí. Ve videu uvidíte u nás málo vídaného kvakoše, dudka, ale i slavíka a žluvu. Představíme si také našeho největšího brouka roháče obecného a zajímavého nosorožíka.

Podzim v lužním lese

03:46

Podzim v lužním lese

Podzim je v lese dobou zrání a jeleního troubení. Rozpoznali byste troubení jelena hledajícího a jelena hlídajícího harém? V tomto videu se seznámíme s životem jelení zvěře a poslechnete si různé troubení jelenů, které k podzimu rozhodně patří.

Léto v lužním lese

03:23

Léto v lužním lese

Víte, že bobr dokáže chodit po zadních nohou a v předních přenášet třeba mláďata? A který smysl má divočák málo vyvinutý? Viděli jste, jak se pohybuje šoupálek a jak tluče hlavou do stromu žluna zelená? A že i u nás můžete v přírodě vidět želvu bahenní jako původního tvora? Tohle všechno vám ukážeme ve videu, které nás vezme do lužního lesa.

Bobr v zimě

00:55

Bobr v zimě

Víte, co je bobří stroj? A k čemu slouží? Víte, jakým způsobem přečká bobr zimu? Tyto a další informace se dozvíte v připraveném videu.

Hnízdění čápa bílého

01:45

Hnízdění čápa bílého

Čapí pár nám ve videu předvede, jak si před hnízděním vylepšuje hnízdo, aby se mohl svědomitě starat o potomstvo. A že se mají čapí rodiče co ohánět. Dozvíte se, že mladí čápi nepohrdnou krtkem ani dlouhou užovkou.

Probíhá načítání