Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Dějiny udatného českého národa

Animovaný seriál, který vychází ze stejnojmenné knihy L. Seifertové

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

112 videí
Jezuité a český jazyk
02:43

Jezuité a český jazyk

Byli jezuité opravdu největší nepřátelé českých knih a páter Koniáš ten nejhorší z nich, jak se traduje? V animovaném videu si přiblížíme nástup rekatolizace v českých zemích, pálení českých knih, činnost jezuitů a zakládání knihoven. Pozornost si zaslouží i působení Bohuslava Balbína.

Slavné osobnosti naší historie
02:35

Slavné osobnosti naší historie

Poslední díl seriálu, ve kterém se Český lev ohlíží za českou historií a připíjí si na budoucnost našeho národa s nejslavnějšími osobnostmi našich dějin.

Sametová revoluce
02:42

Sametová revoluce

V animované ukázce je zábavnou formou zachycena Sametová revoluce v roce 1989. Ukazuje demonstrace v listopadu 1989, založení Občanského fóra a zvolení Václava Havla prezidentem republiky.

Československá osmdesátá léta
02:41

Československá osmdesátá léta

V animované ukázce je zábavnou formou zachycena éra totalitního režimu v Československu v sedmdesátých a osmdesátých letech, vývoj od tvrdého režimu s tajnou policií až po totální krach ideologie na konci této éry.

Normalizace
02:44

Normalizace

Po srpnu roku 1968 nastává v Československu období normalizace, během kterého dochází k represivním opatřením. Jak to u nás vypadalo a kdo byl Jan Palach?

Pražské jaro
02:41

Pražské jaro

S nástupem Alexandera Dubčeka nastává Pražské jaro, období demokratizace společnosti. V srpnu 1968 však do Československa vpadnou vojska Varšavské smlouvy.

Šedesátá léta
02:44

Šedesátá léta

V animované ukázce je zábavnou formou zachyceno uvolňování poměrů v Československu v šedesátých letech 20. století, které se projevilo v kultuře a umění.

Padesátá léta v ČSR III.
02:43

Padesátá léta v ČSR III.

V animované ukázce je zachycena doba, kdy byl prezidentem Antonín Zápotocký a proběhla měnová reforma. Zároveň se ale podařilo dosáhnout úspěchů na poli umění a vědy. Svět zaujala československá expozice na výstavě Expo 58, Jaroslav Heyrovský získal Nobelovu cenu za chemii a Jiří Trnka a Karel Zeman začali točit animované filmy.

Padesátá léta v ČSR II.
02:43

Padesátá léta v ČSR II.

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen život v 50. letech v ČSR, a to jak budování socialismu, tak emigrace či poslech zahraničního rozhlasu.

Padesátá léta v ČSR I
02:44

Padesátá léta v ČSR I

V animované ukázce je zachyceno převzetí moci komunisty v roce 1948 a budování socialismu spojené s politickými procesy, kolektivizací, znárodňováním a pronásledováním odpůrců režimu.

Osvobození Československa
02:44

Osvobození Československa

V animované ukázce je zábavnou formou zachyceno osvobození Československa ruskou a americkou armádou, pražské povstání a politický poválečný vývoj – Benešovy dekrety a přijetí demise ministrů v roce 1948.

Protektorát
02:45

Protektorát

V animované ukázce je zachyceno dění v Protektorátu Čechy a Morava, uzavření vysokých škol, výměna říšského zastupujícího protektora, atentát na Reinharda Heydricha, vypálení Lidic a Ležáků.

Druhá světová válka
02:44

Druhá světová válka

Po německé invazi do Polska začíná druhá světová válka. Hitler postupně obsazuje další evropské země. Jakou roli sehráli v této době čeští vojáci, především v Anglii a Sovětském svazu?

Mnichovská dohoda
02:45

Mnichovská dohoda

V animované ukázce jsou zábavnou formou zachyceny okolnosti podepsání Mnichovské dohody, mobilizace armády v roce 1938, abdikace prezidenta Edvarda Beneše a obsazení Sudet.

Velká hospodářská krize
02:43

Velká hospodářská krize

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen dopad světové hospodářské krize na československou ekonomiku ve 30. letech. Milion nezaměstnaných se stal živnou půdou pro různé extremisty.

Kultura v meziválečném Československu
02:42

Kultura v meziválečném Československu

V animované ukázce je zábavnou formou zachycena kultura meziválečného Československa ve většině oblastí včetně nově vzniklého filmu. Dále ukázka zachycuje změnu životního stylu – nové možnosti trávení volného času zejména pro ženy.

Rozvoj československého průmyslu mezi válkami
02:41

Rozvoj československého průmyslu mezi válkami

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen rozvoj průmyslu v meziválečném Československu, zejména celosvětově úspěšná firma Tomáše Bati.

Vznik Československa
02:33

Vznik Československa

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen vznik a fungování Československa jako demokratického státu. Soustředí se i na otázku národnostních menšin.

Československé legie v 1. světové válce
02:38

Československé legie v 1. světové válce

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen vznik československých legií během 1. světové války, kterým návrat do vlasti zkomplikovala revoluce v Rusku.

První světová válka
02:45

První světová válka

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen atentát v Sarajevu, první světová válka, zákopová válka a také nasazení nových zbraní.

Probíhá načítání