sexualni-vychova

Sexuální výchova: Nejde jen o reprodukci

Sexuální výchova je předmět, který i v 21. století vyvolává emoce. U žáků, rodičů i učitelů. Přesto je sex nedílnou součástí života většiny lidí a zdaleka neplní jen roli reprodukce. Právě to, že sex je stále něco, o čem se ve vzdělávání a často ani v rodinách moc nemluví, přináší do společnosti celou řadu patologických jevů. Oběti sexuálního násilí se bojí promluvit, násilníci své chování považují za normální, děti nevědí, že je dospělí sexuálně zneužívají, a proto nepožádají o pomoc. Každý rok nechtěně otěhotní mnoho žen a dívek, sexuální menšiny žijí celé roky dvojí životy. Absence informací a chybějící věcná debata tuto situaci nikam neposunou.

Sexuální výchova

Proto vám nyní nabízíme soubor videí, která vám třeba pomohou prolomit ledy, a vy díky nim vstoupíte do života nezatíženi předsudky a s vědomím toho, že bezpečný a konsenzuální sex není ani hříchem, ani zločinem. 

Důležité také je, abyste si uvědomili, jakou roli hraje sex v partnerském vztahu, že lidé mají v sexu různé potřeby a preference a na funkčním sexuálním vztahu musejí partneři pracovat. A hlavně o něm spolu mluvit. Jen tak se nám podaří vybudovat společnost, v níž nebude sex příčinou utrpení, ale bude se podílet na skutečné radosti a zdravých vztazích. Společnost, která lidi za jejich sexualitu nestigmatizuje. Tak s tím pojďme společně začít.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Sexuální výchova: Metodický list

Metodický list, který je pro učitele 2. stupně a střední školy k pracovnímu listu Sexuální výchova: Pracovní list

Sexuální výchova: Pracovní list

Pracovní list pro žáky 2. stupně a střední školy. V tomto pracovním listu si žáci procvičí a ověří znalosti spojené se sexuální výchovou, jako je první sex, sexuální menšiny, či co je antikoncepce.

Okruhy

Sexualita je komplexní fenomén, který zahrnuje celou řadu prvků a projevů na fyzické i psychické úrovni, dotýká se všech a zdaleka v ní nejde jen o sex. S naším pohlavím se spojuje i to, jaké…

Člověk a společnost · Výchova ke zdraví
5 0 0

ČT edu nejsou pouze videa

857

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání