Sexuální výchova: Nejde jen o reprodukci

Sexuální výchova je předmět, který i ve 21. století vyvolává emoce, a to jak u žáků, rodičů, tak i učitelů. Přesto je sex nedílnou součástí života většiny lidí a zdaleka neplní jen roli reprodukce. Právě to, že sex je stále něco, o čem se ve vzdělávání a často ani v rodinách moc nemluví, přináší do společnosti celou řadu patologických jevů. Oběti sexuálního násilí se bojí promluvit, násilníci své chování považují za normální, děti nevědí, že je dospělí sexuálně zneužívají, a proto nepožádají o pomoc. Každý rok nechtěně otěhotní mnoho žen a dívek, sexuální menšiny žijí celé roky dvojí životy. Absence informací a chybějící věcná debata tuto situaci nikam neposunou.

Sexuální výchova

Proto nabízíme soubor videí, která vám třeba pomohou prolomit ledy. Důležité také je, abyste si uvědomili, jakou roli hraje sex v partnerském vztahu, že lidé mají v sexu různé potřeby a preference a na funkčním sexuálním vztahu musejí partneři pracovat. A hlavně o něm spolu mluvit. Jen tak se nám podaří vybudovat společnost, v níž nebude sex příčinou utrpení, ale bude se podílet na skutečné radosti a zdravých vztazích. Společnost, která lidi za jejich sexualitu nestigmatizuje. Tak s tím pojďme společně začít.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Sexuální výchova: Metodický list

Metodický list, který je pro učitele 2. stupně a střední školy k pracovnímu listu Sexuální výchova: Pracovní list
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Výchova ke zdraví

Sexuální výchova: Pracovní list

Pracovní list pro žáky 2. stupně a střední školy. V tomto pracovním listu si žáci procvičí a ověří znalosti spojené se sexuální výchovou, jako je první sex, sexuální menšiny, či co je antikoncepce.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Výchova ke zdraví

Okruhy

Sexualita je komplexní fenomén, který zahrnuje celou řadu prvků a projevů na fyzické i psychické úrovni, dotýká se všech a zdaleka v ní nejde jen o sex. S naším pohlavím se spojuje i to, jaké…

Člověk a společnost · Výchova ke zdraví
52 25

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání