Habsburkové: Od doby temna až k „rozpadu světa“

Panovnický rod, který vyrostl z pouhých regionálních pánů v jednu z nejmocnějších evropských dynastií, se v roce 1526 dostává i na český trůn. Čeští stavové ovšem trvali na svém právu krále volit a představa Ferdinanda Habsburského na trůně se jim z počátku příliš nezamlouvala. Nakonec v tajné volbě zvítězily zájmy finanční a nový český král byl zvolen jednomyslně. Své předvolební sliby však nesplnil a mezi šlechtou a panovníkem tak vznikla trvalá nevraživost.

Habsburkové

Částečné satisfakce se Čechám dostalo až za Rudolfa II., který svůj dvůr z obavy před Turky přesunul do Prahy a vydal na svou dobu nevídaný dokument známý jako Rudolfův majestát. Jenže, jak známo, cesty do pekla jsou dlážděny dobrými úmysly, a tak vláda Ferdinanda II. vedla až k událostem známým jako defenestrace, stavovské povstání a třicetiletá válka. Následovalo „temno“ a absolutismus. Pomalé změny přišly s první ženou na českém trůně Marií Terezií a jejím synem Josefem II. a s osvícenstvím. Když na evropskou scénu vstoupil Napoleon, zhroutila se Svatá říše římská a pomalu, ale jistě skončila i éra Habsburků. Svět se během válečné vřavy jednou provždy změnil.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Rudolf II.

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Marie Terezie

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Josef II.

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Josef II. a jeho příležitost

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: František Josef I.

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Přinášíme vám ucelený přehled panovnických rodů a představitelů všech státních útvarů, které na území dnešního českého státu kdy existovaly. Naše dějiny jsou pestré a plné dramatických zvratů. Hmotné…

Dějepis
42 19

ČT edu nejsou pouze videa

1 126

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání