Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Život a doba Boženy Němcové

Božena: Vlastní cestou, první a všem navzdory

Možná si říkáte, že Božka je nudná, Babička nečitelná a vůbec, co je na tom vesnickém románu a té nešťastné paní tak převratného… Inu, dost. Abychom pochopili, v čem spočívala výjimečnost Boženy Němcové, musíme se seznámit s kontextem doby, v níž žila. Poznejte životní příběh osobnosti, která se rozhodla jít svou cestou navzdory všem. První českou spisovatelku - ženu, která odmítá dělat kompromisy a nezapadá do žádné ze zavedených společenských kategorií.

Stáhnout materiály

S Boženou se potkáme v roce 1837 jako se svéhlavou sedmnáctiletou dívkou na vdávání a prožijeme s ní celý její životní boj za pravdu, autenticitu a lásku. Seznámíme se s událostmi, které ve druhé polovině 19. století otřásaly společností, a s postavením žen uvnitř ní. S Boženou Němcovou, která se s ním odmítá smířit, prožijeme vzestupy i pády a pochopíme, proč její postoje vyvolávaly u jejích současníků tak silné emoce. V jednom ze svých dopisů vyjádřila Němcová přání narodit se o dvě stě let později, tedy dnes. První česká feministka sice skutečně předběhla svou dobu, její osobnost by ale zcela jistě dráždila i v roce 2020. A proč byla životní cesta, na které si talentovaná spisovatelka nakonec vylámala zuby, tak důležitá pro všechny ženy, které přišly po ní?

Zobrazit další materiály
Božena: Čtenářka německé literatury

02:10

Božena: Čtenářka německé literatury

Prvotní čtenářské zkušenosti Boženy Němcové byly spjaty s německou literaturou, kterou obdivovala. Ukázka z minisérie Božena je jakýmsi uvedením do čtenářského světa mladé Barbory, která předčítá pasáž z Goethova Utrpení mladého Werthera.

Božena: Josef Němec se uchází o Barboru

04:41

Božena: Josef Němec se uchází o Barboru

Ukázka z minisérie Božena zachycuje první vážné setkání Barbory s Josefem Němcem. Scénka představuje různost duchovních světů budoucích manželů a poodhaluje představy Josefa Němce o manželství. Zároveň je zde ukázáno, jakým způsobem se v té době domlouvaly sňatky.

Božena: Před svatbou

02:02

Božena: Před svatbou

Barbora v ukázce z minisérie Božena sděluje Josefu Němcovi svá očekávání od života v manželství. Ukázka zároveň dokumentuje zvyklosti doby - vévodkyně Kateřina Zaháňská vydává Vysvědčení o zachovalosti, kterým vyjadřuje souhlas s Barbořiným sňatkem.

Božena: Němcovi debatují o české literatuře

02:17

Božena: Němcovi debatují o české literatuře

V ukázce z minisérie Božena se Josef Němec vyznává ze svého vztahu k Jungmannově Slovesnosti. Božena Němcová klade otázku, k čemu je vlastně česká literatura, když česky mluví jen služky a čeledíni, kteří stejně nedovedou číst...

Božena: Němcovi na českém bálu

04:11

Božena: Němcovi na českém bálu

Od počátku 40. let 19. století se z podnětu Josefa Kajetána Tyla konaly české plesy. Zde se potkávaly významné osobnosti tehdejší české vlastenecké společnosti. Ukázka z druhé části minisérie Božena zachycuje Boženu Němcovou s manželem na českém bálu, kde se potkala nejen s Tylem či Erbenem, ale také s Václavem Bolemírem Nebeským.

Božena: Český bál a uvedení do společnosti

02:36

Božena: Český bál a uvedení do společnosti

Český bál byl v době spisovatelských počátků Boženy Němcové důležitou událostí. Zde se seznámila s výkvětem české vlastenecké společnosti, zde se poprvé veřejně vyjadřovala k literární tvorbě. Ukázka z druhého dílu minisérie Božena představuje Němcovou jako odvážnou ženu, která se nebojí vyslovit a hájit své názory. Ovšem k nelibosti vlastního manžela Josefa Němce.

Božena: Debaty českých vlastenců

03:17

Božena: Debaty českých vlastenců

Charakteristickou aktivitou českých vlastenců byly vycházky do přírody, při kterých se debatovalo o jazykových, literárních, kulturních i politických otázkách. Pasáž z druhého dílu minisérie Božena ukazuje vycházku, při níž se vede debata o vztahu k Rusku. Tématem vášnivé rozpravy Tyla s Havlíčkem je Tylovo dílo Poslední Čech, dojde i na deklamování veršů, do kterého se zapojí také Němcová.

Božena: Ženám českým

04:51

Božena: Ženám českým

Ženám českým byla první publikovaná báseň Boženy Němcové. Ukázka z druhého dílu minisérie Božena je věnována vzniku této básně a představuje také reakci jejího manžela Josefa Němce.

Božena: Básně Boženy Němcové

02:08

Božena: Básně Boženy Němcové

Autorská literární cesta Boženy Němcové začíná poezií. Po úspěchu básně Ženám českým napsala i další básně. V ukázce z druhého dílu minisérie Božena zazní básně Moje vlast a Hvězda má.

Božena: Před odjezdem do Domažlic

05:11

Božena: Před odjezdem do Domažlic

V roce 1845 byl Josef Němec přeložen do Domažlic a rodinu Němcových tedy čeká stěhování na Chodsko. Ukázka z druhého dílu minisérie Božena zachycuje vznik portrétu Boženy Němcové, který před jejich odjezdem pořídil Josef Hellich. Němcová se pomalu stává žádanou autorkou, dostává se jí uznání české vlastenecké společnosti, patrný je ovšem také nesoulad mezi ní a jejím manželem.

Božena: Němcovi v Domažlicích

03:16

Božena: Němcovi v Domažlicích

Ukázka z minisérie Božena přibližuje pobyt Němcových v Domažlicích na sklonku 40. let 19. století. Jejich zdejší působení u místních měšťanů příliš nadšení nevzbudilo. Svými texty pro Karla Havlíčka Borovského, ve kterých místní poměry nemilosrdně kritizovala, si Němcová obyvatele Domažlic znepřátelila definitivně. Situace se dokonce vyhrotila natolik, že Josef Němec musel přistoupit k radikálnímu zásahu, aby situaci uklidnil.

Božena: Němcová šíří osvětu na venkově

01:25

Božena: Němcová šíří osvětu na venkově

Božena Němcová byla ve své době jednou z mála emancipovaných žen. Během pobytu v Domažlicích poznala, že venkov je oproti Praze v mnoha ohledech zaostalejší, a snažila se lidi probudit – především tématy ženské rovnoprávnosti, vlastenectví a kvalitního vzdělání. U domažlické společnosti ale příliš pochopení nenašla.

Božena: Dozvuky porážky revoluce 1848

04:20

Božena: Dozvuky porážky revoluce 1848

Revoluce v roce 1848 v Praze skončila porážkou. Ukázka z minisérie Božena zachycuje dopad této události na rodinu Němcových v Domažlicích. Josef Němec demonstrativní procházkou po městě v čamaře – kabátě považovaném za symbol českého vlastenectví a příslušnosti ke slovanství – ukončuje pobyt celé rodiny v Domažlicích a podává žádost o přeložení do Uher.

Božena: Českomoravské bratrstvo

02:54

Božena: Českomoravské bratrstvo

Rok 1851. Josef Němec je na vlastní žádost přeložen z Domažlic do Uher a Božena Němcová se s dětmi vrací do Prahy. Ukázka z minisérie Božena zachycuje mimo jiné debatu Boženy Němcové s Karlem Havlíčkem Borovským, Janem Helceletem a Josefem Čejkou o Českomoravském bratrstvu, které mělo na Boženu Němcovou značný vliv. Šlo o sdružení lidí, které spojovala myšlenka, že poměry ve společnosti lze zlepšit na základě vzájemné lásky, porozumění a spolupráce.

Božena: Česká obrozenecká lékařská terminologie

01:12

Božena: Česká obrozenecká lékařská terminologie

Krátká ukázka z minisérie Božena dokumentuje stav české lékařské terminologie v polovině 19. století, na jejímž vývoji se podílel i Václav Staněk, přední představitel pražské vlastenecké společnosti. Boženu Němcovou jako českou vlastenku vývoj jazyka samozřejmě zajímal.

Božena: Závěr života

08:17

Božena: Závěr života

Poslední léta života Boženy Němcové byla silně poznamenána stále ostřejšími rozepřemi s manželem a zhoršujícím se zdravotním stavem. Ukázka z minisérie Božena zachycuje samotný závěr života české spisovatelky od jejího příjezdu do Litomyšle, kam ji pozval nakladatel Augusta, až po její úmrtí v Praze, kam ji už vážně nemocnou převezl Josef Němec.

Božena: Poslední setkání s Havlíčkem

01:17

Božena: Poslední setkání s Havlíčkem

Po návratu z Brixenu měl Havlíček zakázaný pobyt v Praze. Povolen mu byl až v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že je nevyléčitelně nemocný. Krátká ukázka z minisérie Božena zaznamenává setkání jeho setkání s Boženou Němcovou. I zde byl Havlíček pod neustálým policejním dohledem.

Božena: Havlíčkův pohřeb

02:32

Božena: Havlíčkův pohřeb

Roku 1856 umírá Karel Havlíček Borovský. Ukázka z minisérie Božena zachycuje jeho pohřeb, který se stal jakousi manifestací vlastenectví. Jako takřka každý vlastenecký projev v 50. letech 19. století se i rozloučení s Havlíčkem dělo za bedlivé pozornosti tajné policie. Pohřeb organizoval Josef Němec, který byl následně potrestán osmidenním vězením...

Božena: Šaty dělají člověka

08:26

Božena: Šaty dělají člověka

Katarína Štrbová, kostýmní návrhářka minisérie Božena, nás provází šatníkem filmové Boženy Němcové. Jednotlivé kostýmy odpovídají etapám života i sociálnímu zařazení Boženy Němcové, barvy vyjadřují radostnější či pochmurnější období příběhu. Pozornost je věnována i detailům jejích svatebních nebo plesových šatů.

Božena: Otazníky kolem původu Boženy Němcové

07:56

Božena: Otazníky kolem původu Boženy Němcové

Narodila se Němcová opravdu v roce 1820? Nebo připadají v úvahu i jiná data? Kdo byli její rodiče? Jaké byly osudy jejích sourozenců? Nejen nad těmito otázkami se zamýšlí literární historik Milan Horký, jehož úvahy jsou provázeny ukázkami z minisérie Božena.

Božena: Mládí Boženy Němcové

06:14

Božena: Mládí Boženy Němcové

Literární historik Milan Horký, scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková a historička Milena Lenderová skládají dohromady střípky o mládí Boženy Němcové. Jejich úvahy jsou doplněny ukázkami z minisérie Božena.

Božena: Osobnost Josefa Němce

09:34

Božena: Osobnost Josefa Němce

Josef Němec, manžel Boženy Němcové, byl horlivý český vlastenec. Člověk, který se kvůli své zásadovosti dostal do mnoha problémů. K osobnosti Josefa Němce se vyjadřují scenáristky Martina Komárková a Hana Wlodarczyková, literární historik Milan Horký, historičky Magdalena Pokorná a Marie Macková, která vypráví, jak to chodilo u finanční stráže, které byl Josef Němec příslušníkem. Jejich úvahy jsou prokládány ukázkami z minisérie Božena.

Božena: Němcová jako manželka

09:50

Božena: Němcová jako manželka

Proč se Barbora provdala zrovna za Josefa Němce? Kde se mohli tak rozdílní lidé potkat? A jaká byla Božena Němcová manželka? K těmto a dalším otázkám se vyjadřují scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková, literární historik Milan Horký a historička Milena Lenderová, která také objasňuje postavení ženy v době, kdy žila Božena Němcová. Video obsahuje i ukázky z minisérie Božena.

Božena: Postavení ženy ve společnosti v 1. pol. 19. století

07:09

Božena: Postavení ženy ve společnosti v 1. pol. 19. století

Proč Božena Němcová svým životem ve své době tolik vyčnívala? V 1. polovině 19. století existovala poměrně přesná pravidla, co se od ženy a manželky očekává. Němcová se ale chovala úplně jinak, proto bylo její okolí včetně manžela tak často pobouřeno jejím životním stylem. K postavení ženy ve společnosti 1. poloviny 19. století se vyjadřují scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková, odborný konzultant minisérie Tomáš Feřtek, historička Milena Lenderová a literární historik Milan Horký. Video obsahuje ukázky z minisérie Božena.

Božena: Jak se lidé oblékali

05:08

Božena: Jak se lidé oblékali

Kostymérka Helena Rovná představuje kostýmy použité při natáčení minisérie Božena. Uvádí i počty postav, pro něž bylo potřeba kostýmy připravit. Zároveň zasazuje filmové kostýmy do dobového kontextu, můžeme tedy získat docela přesnou představu o tom, jak se lidé v době života Boženy Němcové oblékali, jakou hodnotu tehdy oblečení mělo, jaké materiály se používaly...

Božena: Uniformy finanční stráže

03:13

Božena: Uniformy finanční stráže

Kostymér Petr Pluhař vysvětluje vše podstatné o uniformách, které nosili příslušníci finanční stráže v první polovině 19. století a v nichž také často vidíme Josefa Němce v minisérii Božena. Uniformy se lišily podle hodností i podle účelu použití a nikdy se nesměly nosit dohromady s civilním oblečením.

Božena: Charismatická a svobodná

08:42

Božena: Charismatická a svobodná

Božena Němcová byla charismatická osobnost, která k sobě dokázala přitahovat pozornost. Prosazovala a obhajovala právo na vlastní citový život, chtěla být svobodná. Šla si za svým a na okolí se příliš neohlížela. Proto také byla často vnímána jako bezohledná, sobecká žena. K této stránce její osobnosti se vyjadřují scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková, konzultant minisérie Tomáš Feřtek či literární historik Milan Horký. Jejich vyjádření jsou doplněna ukázkami z minisérie Božena.

Božena: Šiřitelka osvěty

06:57

Božena: Šiřitelka osvěty

Božena Němcová byla šiřitelka osvěty. Chtěla lidi vzdělávat, důležitá pro ni byla svoboda slova. Často ovšem narážela na nezájem, nepochopení i nevraživost okolí. O jejích vzdělávacích snahách hovoří scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková, konzultant minisérie Tomáš Feřtek, historička Magdalena Pokorná a literární historik Milan Horký. Video je prokládáno ukázkami z minisérie Božena.

Božena: Němcovi pod policejním dohledem

14:43

Božena: Němcovi pod policejním dohledem

Manželé Němcovi se kvůli svému vlastenectví dostávali do problémů už před rokem 1848. Poražená revoluce ovšem jejich potíže s režimem ještě zhoršila. Tajná policie sledovala nejen je, ale také řadu jejich přátel a byla začátkem pádu rodiny Němcových. O tomto aspektu života v monarchii hovoří historičky Magdalena Pokorná a Milena Lenderová, literární historik Milan Horký, scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková a konzultant minisérie Tomáš Feřtek. Video ilustrují ukázky z minisérie Božena.

Božena: Inspirace k Babičce

09:10

Božena: Inspirace k Babičce

Babička patří k vrcholným dílům celé české literatury. Literární historik Milan Horký, historička Milena Lenderová a scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková hledají odpověď na otázku, kde našla Božena Němcová inspiraci k napsání tohoto díla a v čem spočívá jeho výjimečnost. Video zahrnuje také ukázky z minisérie Božena.

Božena: Století pokroku

04:22

Božena: Století pokroku

19. století zásadně změnilo tehdejší společnost. Je to století vynálezů a obrovského pokroku v technice, medicíně, stavitelství a dalších oborech lidské činnosti. Němcová se o novinky velmi zajímala, dokládá to nejen scénka s kostkovým cukrem v minisérii Božena. Možná i kvůli zájmu o vše nové vyhledávala společnost lékařů. Historička Milena Lenderová a scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková zasazují zájmy Boženy Němcové o novinky do dobového kontextu.

Probíhá načítání