habsburkove

Habsburkové: Od doby temna až k „rozpadu světa“

Panovnický rod, který vyrostl z pouhých regionálních pánů v jednu z nejmocnějších evropských dynastií, se v roce 1526 dostává i na český trůn. Čeští stavové ovšem trvali na svém právu krále volit a představa Ferdinanda Habsburského na trůně se jim z počátku příliš nezamlouvala. Nakonec v tajné volbě zvítězily zájmy finanční a nový český král byl zvolen jednomyslně. Své předvolební sliby však nesplnil a mezi šlechtou a panovníkem tak vznikla trvalá nevraživost.

Habsburkové

Částečné satisfakce se Čechám dostalo až za Rudolfa II., který svůj dvůr z obavy před Turky přesunul do Prahy a vydal na svou dobu nevídaný dokument známý jako Rudolfův majestát. Jenže, jak známo, cesty do pekla jsou dlážděny dobrými úmysly, a tak vláda Ferdinanda II. vedla až k událostem známým jako defenestrace, stavovské povstání a třicetiletá válka. Následovalo „temno“ a absolutismus. Pomalé změny přišly s první ženou na českém trůně Marií Terezií a jejím synem Josefem II. a s osvícenstvím. Když na evropskou scénu vstoupil Napoleon, zhroutila se Svatá říše římská a pomalu, ale jistě skončila i éra Habsburků. Svět se během válečné vřavy jednou provždy změnil.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Rudolf II.

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Marie Terezie

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Josef II.

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Josef II. a jeho příležitost

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: František Josef I.

Pracovní list k námětu do výuky Habsburkové, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Časová náročnost:
15 minut

Vybrané kapitoly

Panovnické rody na českém trůně

Přinášíme vám ucelený přehled panovnických rodů a představitelů všech státních útvarů, které na území dnešního českého státu kdy existovaly. Naše dějiny jsou pestré a plné dramatických zvratů. Hmotné…

2. stupeň ZŠ
Střední škola
Panovnické rody na českém trůně

ČT edu nejsou pouze videa

851

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání