Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Česká meziválečná poezie

Světový den poezie: Česká meziválečná poezie

Literatura ve 20. a 30. letech 20. století byla velmi živým „organismem“. V této době působila celá řada autorů, kteří jsou dnes považováni za nedílnou součást literárního kánonu. Karel Čapek, Jaroslav Hašek, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Ivan Olbracht, Jaroslav Durych, Eduard Bass… A to jsme zatím zůstali mimo poezii…

Stáhnout materiály

ceska-mezivalecna-poezie

…pro poezii platí totéž. V době mezi válkami tvořili autoři, kteří ovlivnili nejen svou dobu, ale jejich dílo ovlivňuje literaturu, resp. poezii, dodnes. Vítězslav Nezval, Jiří Wolker, František Hrubín, Jaroslav Seifert, Josef Hora, František Halas, Vladimír Holan, Konstantin Biebl, Vilém Závada, Petr Bezruč, básníci katolické orientace, další a další… Pojďte se seznámit s tvorbou některých z nich…  


Zobrazit další materiály
Umělecké směry v literatuře za první republiky

02:04

Umělecké směry v literatuře za první republiky

V ukázce hovoří profesor Pavel Janoušek o nových uměleckých směrech, které se v Čechách objevily mezi dvěma světovými válkami: proletářském umění, poetismu a surrealismu. První z nich reaguje na hrůzy první světové války, následující jsou plní klaunů a komediantů.

Slezský bard Petr Bezruč

02:25

Slezský bard Petr Bezruč

V roce 2017 uplynulo 150 let od narození Petra Bezruče. Jaký byl básník, který byl ve své době v podstatě celebritou? Opavské muzeum u této příležitosti připravilo výstavu, která Bezruče představuje jako introverta, který se stal slavným proti své vlastní vůli. Kurátorka výstavy vysvětluje, jak k tomu vlastně došlo.

Petr Bezruč: Slezské písně

08:51

Petr Bezruč: Slezské písně

Tajemný básník versus tajemná postava Vladimíra Vaška. Dokumentární pořad přináší unikátní archivní záběry i zajímavé a nové hypotézy vztahující se k autorství Slezských písní.

Vzpomínky na Konstantina Biebla

25:56

Vzpomínky na Konstantina Biebla

Formou svědectví pamětníků i řadou unikátních fotografií, filmových záběrů a zvukových záznamů si přiblížíme osobnost Konstantina Biebla. Ukázka mapuje Bieblův život, jeho osudy a básnickou tvorbu a ke konci zmiňuje počátek událostí, které jej nakonec dovedly k sebevraždě.

Jakub Deml: Křesťansky orientovaná poezie

08:03

Jakub Deml: Křesťansky orientovaná poezie

Představitel křesťansky orientované poezie Jakub Deml byl nejednou trnem v oku různým režimům. Nejprve byl obviněn z urážky hlavy státu, po druhé světové válce z kolaborace s nacisty, následně ho postihl zákaz publikování. Osud tohoto významného a často opomíjeného českého spisovatele nebyl příliš příznivý.

Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu

02:53

Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu

Českému básníkovi Jaroslavu Seifertovi byla v roce 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Režim nemohl přejít mlčením ocenění básníka, který pro své postoje po roce 1969 dlouho nemohl publikovat. Cenu je třeba chápat v dobovém kontextu nejen jako ocenění celoživotního díla jedné osobnosti, ale také jako projev podpory české a slovenské nezávislé literatury.

Vzpomínka na Viléma Závadu

05:50

Vzpomínka na Viléma Závadu

Ukázka nás seznamuje s životem a poezií českého básníka, redaktora a překladatele Viléma Závady. Vzpomínky a názory literárních vědců na Závadovu osobnost jsou doprovázeny recitací autorových básní.

Jiří Wolker

24:51

Jiří Wolker

"Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jeho chtěl se bít. Dřív však než mohl srdce své k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let!" Jiří Wolker si v předtuše brzké smrti napsal tento epitaf. Jakým člověkem byl básník, který byl považován za nejvýznamnějšího představitele české proletářské poezie? Z jakého prostředí pocházel a kolik uměl jazyků?

Vítězslav Nezval, jeho tvorba a názory

05:37

Vítězslav Nezval, jeho tvorba a názory

Vítězslav Nezval byl mimořádnou osobností českých dějin a kultury 20. století a také mimořádným autorem s mimořádnou životní sinusoidou. Ukázka představuje část jeho díla, jeho názory a zapojení do života doby. Prožil toho mnoho a sám prošel neobvyklou stezkou od surrealismu až po stalinismus. Talentovaný básník se zkrátka s režimem potýkal, jak uměl. Současně je zmíněna i politická činnost diplomata a politika Jana Masaryka, Nezvalova současníka.

Probíhá načítání