Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6883
Frázová slovesa: Nakupování (B2)

Frázová slovesa: Nakupování (B2)

délka videa 02:20

Phrasal Verbs: Shopping (B2) Do you like shopping? Watch the video and get to know the most common phrasal verbs connected with shopping. Máte rádi nakupování? Podívejte se na video a seznamte se s nejčastějšími frázovými slovesy spojenými s nakupováním.

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(B2) Shopping – exercises

Check your understanding of the video. Write the sentences in the correct order. Fill the gaps in the sentences with the right phrasal verbs. Ověřte si, že jste videu porozuměli. Napište věty ve správném pořadí. Vyplňte mezery ve větách správnými frázovými slovesy.

(B2) Shopping – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(B2) Shopping – gap-fill

Try to fill the gaps in the text with the right phrasal verbs. Zkuste vyplnit mezery v textu správnými frázovými slovesy.

(B2) Shopping – no text

Try to restore the conversations from the video using this comic. Zkuste vepsat konverzace z videa do tohoto komiksu.

(B2) Shopping – transcript

Read the transcript of the video to comic to make sure you understood everything right. Focus on phrasal verbs. Přečtěte si přepis videa ve formě komiksu a ujistěte se, že jste všemu porozuměli správně. Zaměřte se na frázová slovesa.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání