Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(B2) Shopping – exercises

#
Check your understanding of the video. Write the sentences in the correct order. Fill the gaps in the sentences with the right phrasal verbs. Ověřte si, že jste videu porozuměli. Napište věty ve správném pořadí. Vyplňte mezery ve větách správnými frázovými slovesy.
Časová náročnost:
15 minut

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání