Škola doma (9. tř.): Řešení lineární rovnice III.

15:16

Škola doma (9. tř.): Řešení lineární rovnice III.

Když nemohou děti do školy, pusťte si školu domů. Tým lektorů pomůže žákům s přípravou na přijímací zkoušky a zopakuje s nimi to nejzákladnější z učiva matematiky. Marek Valášek poradí, jak pracovat s rovnicemi, které nemají žádné řešení, nebo naopak mají řešení nekonečně mnoho.

Materiály ke stažení

7 listů

Pracovní list: Lineární rovnice

Vraťte se k příkladům z videa a procvičte si lineární rovnice.
2. stupeň ZŠ
Matematika

Domácí úkol: Lineární rovnice

Spočítejte si další příklady lineárních rovnic a procvičte si tak probíranou látku z videa.
2. stupeň ZŠ
Matematika

Řešení domácího úkolu: Lineární rovnice

Zde najdete správné řešení domácího úkolu k videím Škola doma (9. tř.): Řešení lineární rovnice I., Škola doma (9. tř.): Řešení lineární rovnice II. a Škola doma (9. tř.): Řešení lineární rovnice III.
2. stupeň ZŠ
Matematika

Příklady s vysvětlením: Lineární rovnice

Pracovní list slouží především žákům 9. tříd k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy, může být však také podkladem pro domácí procvičování žákům nižších ročníků.
2. stupeň ZŠ
Matematika

Příklady s vysvětlením: Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých (grafické řešení)

Pracovní list slouží žákům 9. tříd k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Pracovní list Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých – grafické řešení navazuje na pracovní list Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých – metoda sčítací a dosazovací.
2. stupeň ZŠ
Matematika

Příklady s vysvětlením: Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých (metoda sčítací a dosazovací)

Cílem kapitoly je především osvojení si metod řešení soustav a postupu ověření správnosti řešení. Součástí učiva je také grafické řešení soustav, jež je součástí navazujícího pracovního listu Soustavy lineárních rovnic (grafické řešení).
2. stupeň ZŠ
Matematika

Příklady s vysvětlením: Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých (slovní úlohy)

Cílem kapitoly je žákům ukázat praktické využití soustav lineárních rovnic, které dané učivo nachází především ve slovních úlohách. Pracovní list navazuje na pracovní listy Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých (metoda sčítací a dosazovací) a Soustavy lineárních rovnic (grafické řešení)
2. stupeň ZŠ
Matematika

Mohlo by vás také zajímat

Algebra

ČT edu nejsou pouze videa

1 138

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání