Pseudonáboženská funkce sportu

02:11

Pseudonáboženská funkce sportu

„Hašek není člověk, Hašek je Bůh!" Ve sportu lze shledat podobnost s vyznáváním náboženské víry. Pseudonáboženská funkce sportu a kultické chování fanoušků je se zájmem sledováno psychologií a sociologií náboženství. Seriál Prolínání světů provádí světovými náboženstvími s cílem porozumět jim a ukazovat, jak nás přesahují.

Tip do výuky

Sdílejte své osobní zkušenosti se zážitkem ze sportovního utkání, který se podobal praktikování náboženství. O které společné znaky (sportu a náboženství) se jedná?

Materiály ke stažení

2 listů

Pracovní list: Sport jako cesta k vlastenectví? (úroveň 1)

Tématem pracovního listu je fenomén „sportovního vlastenectví“. Úkoly vedou žáky k zamyšlení se nad propojením vlastenectví, sportovního světa a velkých sportovních událostí, dále pak k reflektování vlastního vztahu k oběma skutečnostem. List je určen žákům 2. stupně ZŠ.
2. stupeň ZŠ
Člověk a společnost

Pracovní list: Sport jako cesta k vlastenectví? (úroveň 2)

Cílem pracovního listu je motivovat žáky k vnímání sportovních událostí jako možností projevu vlastenectví a národní identity. Žáci jsou pomocí úkolů vedeni k zamyšlení, formulování vlastních názorů i k práci s reálnými příklady ze sportovního světa. List je určen žákům SŠ.
Střední škola
Člověk a společnost

Mohlo by vás také zajímat

Lidská osobnost

Lidská osobnost

Základy společnosti

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání