Vlastenectví, nebo nacionalismus?

„Kdo neskáče, není Čech. Hop! Hop! Hop!“ A co vlastně znamená být Čech? V námětu rozebereme, kdo je sportovní vlastenec, jak být správný fanoušek, i to, jaký vliv má aktuální společenské dění na sport.

Vlastenectví, nebo nacionalismus?

Cíle námětu:

-         uvést příklady fair play ve sportu i běžném životě

-         zmapovat společenské problémy související se sportem i možnosti pozitivního působení sportu ve společnosti

-         zaujmout stanovisko k případům, kdy sportovní svět reaguje na geopolitické události

-         popsat společné i rozdílné rysy vlastenectví a „sportovního vlastenectví“

-         vysvětlit význam komentátorských hlášek, fanouškovských hesel i národních dresů a kolekcí

-         zanalyzovat emocionální stránku významných sportovních momentů

-         sesbírat výpovědi rodinných příslušníků o sportu v našem životě

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Sport jako zrcadlo společnosti

Pracovní list vede žáky k zamyšlení se nad světem sportu ze společenskovědní perspektivy. Aktuální světové dění se odráží i ve sportu, ať už v pozitivním, nebo negativním slova smyslu. Žáci analyzují konkrétní příklady, hodnotí je a formulují svůj názor. List je určen žákům SŠ.
Střední škola
Člověk a společnost

Pracovní list: Sport jako cesta k vlastenectví? (úroveň 1)

Tématem pracovního listu je fenomén „sportovního vlastenectví“. Úkoly vedou žáky k zamyšlení se nad propojením vlastenectví, sportovního světa a velkých sportovních událostí, dále pak k reflektování vlastního vztahu k oběma skutečnostem. List je určen žákům 2. stupně ZŠ.
2. stupeň ZŠ
Člověk a společnost

Pracovní list: Sport jako cesta k vlastenectví? (úroveň 2)

Cílem pracovního listu je motivovat žáky k vnímání sportovních událostí jako možností projevu vlastenectví a národní identity. Žáci jsou pomocí úkolů vedeni k zamyšlení, formulování vlastních názorů i k práci s reálnými příklady ze sportovního světa. List je určen žákům SŠ.
Střední škola
Člověk a společnost

Pracovní list: Sport a společnost

Tématem pracovního listu je vzájemné propojení sportu a společnosti, konkrétně se pracovní list zaměřuje na fair play chování, společenské problémy a reklamu. List je určen žákům 2. stupně ZŠ. K práci jsou potřeba psací potřeby a internet.
2. stupeň ZŠ
Člověk a společnost

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání