Matematika kolem nás: Úvod do analytické geometrie

07:15

Matematika kolem nás: Úvod do analytické geometrie

René Descartes (francouzský filosof, matematik a fyzik) je považován za zakladatele analytické geometrie. Díky zavedení soustavy souřadnic v rovině a 3D prostoru umíme dát geometrickým útvarům algebraickou podobu. Ve videu se dozvíte také, jak si můžeme představit i prostor čtyřrozměrný. Co je k tomu potřeba? Čistá mysl. Pomocí úloh v pracovních listech si zopakujete základní pojmy analytické geometrie v rovině: vektory a přímky.

Tip do výuky

Zakreslete do kartézské soustavy vrcholy geometrického obrazce (čtverec, trojúhelník, lichoběžník a podobně). Připravte pro své spolužáky úlohy o vektorech a přímkách, ve kterých využijete zakreslený obrazec.

Materiály ke stažení

4 listů

Pracovní list: Přímky

René Descartes (francouzský filosof, matematik a fyzik) je považován za zakladatele analytické geometrie. Díky zavedení soustavy souřadnic v rovině a 3D prostoru umíme dát geometrickým útvarům algebraickou podobu. Ve videu se dozvíte, jak si můžeme představit i prostor čtyřrozměrný.
Střední škola
Matematika
Časová náročnost:
20 minut

Řešení k pracovnímu listu: Přímky

Řešení k pracovnímu listu Přímky.
Střední škola
Matematika

Pracovní list: Vektory

René Descartes (francouzský filosof, matematik a fyzik) je považován za zakladatele analytické geometrie. Díky zavedení soustavy souřadnic v rovině a 3D prostoru umíme dát geometrickým útvarům algebraickou podobu. Ve videu se dozvíte, jak si můžeme představit i prostor čtyřrozměrný.
Střední škola
Matematika
Časová náročnost:
20 minut

Řešení k pracovnímu listu: Vektory

Řešení k pracovnímu listu Vektory.
Střední škola
Matematika

Mohlo by vás také zajímat

Analytická geometrie

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání