Matematika kolem nás: Úvod do analytické geometrie

07:15

Matematika kolem nás: Úvod do analytické geometrie

René Descartes (francouzský filosof, matematik a fyzik) je považován za zakladatele analytické geometrie. Díky zavedení soustavy souřadnic v rovině a 3D prostoru umíme dát geometrickým útvarům algebraickou podobu. Ve videu se dozvíte také, jak si můžeme představit i prostor čtyřrozměrný. Co je k tomu potřeba? Čistá mysl. Pomocí úloh v pracovních listech si zopakujete základní pojmy analytické geometrie v rovině: vektory a přímky.

Tip do výuky

Zakreslete do kartézské soustavy vrcholy geometrického obrazce (čtverec, trojúhelník, lichoběžník a podobně). Připravte pro své spolužáky úlohy o vektorech a přímkách, ve kterých využijete zakreslený obrazec.

Materiály ke stažení

4 listů

Pracovní list: Přímky

René Descartes (francouzský filosof, matematik a fyzik) je považován za zakladatele analytické geometrie. Díky zavedení soustavy souřadnic v rovině a 3D prostoru umíme dát geometrickým útvarům algebraickou podobu. Ve videu se dozvíte, jak si můžeme představit i prostor čtyřrozměrný.
Střední škola
Matematika
Časová náročnost:
20 minut

Řešení k pracovnímu listu: Přímky

Řešení k pracovnímu listu Přímky.
Střední škola
Matematika

Pracovní list: Vektory

René Descartes (francouzský filosof, matematik a fyzik) je považován za zakladatele analytické geometrie. Díky zavedení soustavy souřadnic v rovině a 3D prostoru umíme dát geometrickým útvarům algebraickou podobu. Ve videu se dozvíte, jak si můžeme představit i prostor čtyřrozměrný.
Střední škola
Matematika
Časová náročnost:
20 minut

Řešení k pracovnímu listu: Vektory

Řešení k pracovnímu listu Vektory.
Střední škola
Matematika

Mohlo by vás také zajímat

Analytická geometrie

ČT edu nejsou pouze videa

990

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání