Hlaholice a překlad Písma svatého

05:35

Hlaholice a překlad Písma svatého

Bratři Cyril a Metoděj přinesli Slovanům jejich písmo, hlaholici. Doktor Marek Vácha vysvětluje vznik a vývoj tohoto písma. Dále hovoří o překladu Písma svatého do podoby, která byla Slovanům srozumitelná, a to nejen z hlediska jazykového, ale i kulturního.

Tip do výuky

Vybranou pasáž z přednášky lze zařadit do výuky buď samostatně v souvislosti s probíraným tématem vývoj českého jazyka, nebo jako doplňující informaci o soluňských bratřích, Cyrilu a Metodějovi.

Mohlo by vás také zajímat

Česká literatura

Poučení o jazyce a řeči

ČT edu nejsou pouze videa

1 138

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání