Arabesky

19:01

Arabesky

Vybraná pasáž pochází z televizního zpracování povídek Jana Nerudy O jednom vánočním smíření, jedná se o zfilmovanou adaptaci Arabesek. Vybraná ukázka zachycuje rozhovor o ženách mezi panem Kobercem, čtyřicetiletým poctivým mládencem, a panem Týnským, věčným mládencem. Následně je vykreslen rozdílný život a námluvy a názory na manželství obou mužů. Ukázka je zakončena až příchodem pana Týnského do taneční školy.

Tip do výuky

Pro žáky by mohlo být zajímavé například hledat shodné a rozdílné rysy v tom, jak je vykreslen pan Koberec (příp. pan Týnský) v knižním a filmovém zpracování. Zajímavé by bylo rovněž porovnání obrazu žen v obou zpracováních. Klíčové by bylo vystihnout, jaký je rozdíl ve sdělení Arabesek a v tom, jaké prvky byly akcentovány při psaní scénáře. Také by žáci mohli zkusit vymyslet název této „arabesky“ (původní název je Páně Kobercova ženitba, postava Týnského se objevuje především ve Starém mládenci). Námětem do výuky může být i porovnání, jak bylo vnímáno postavení ženy ve společnosti v době vzniku díla a v současnosti.

Mohlo by vás také zajímat

Česká literatura

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání