Žížala

13:44

Žížala

V sítí potravních vazeb zastává žížala významné místo. Víte, že na světě je přes 3 000 známých druhů žížal a předpokládá se, že ještě 2 500 neznámých? Tyto a další zajímavosti se dozvíte v tomto díle pořadu Přidej se.

Tip do výuky

Toto video je vhodné použít do motivační části hodiny. Následovat může vyhledávání informací a výprava za žížalami ven.

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Zajímavosti o žížalách

Tento pracovní list je určen žákům 1. stupně základní školy. Cílem pracovního listu je seznámit žáky se žížalami. Pracovní list je součástí námětu Vítaní a nevítaní obyvatelé zahrady z vybrané kapitoly Zahrada.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Časová náročnost:
20 minut

Mohlo by vás také zajímat

Živá příroda

Rozmanitost přírody

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání