Žížala

13:44

Žížala

V sítí potravních vazeb zastává žížala významné místo. Víte, že na světě je přes 3 000 známých druhů žížal a předpokládá se, že ještě 2 500 neznámých? Tyto a další zajímavosti se dozvíte v tomto díle pořadu Přidej se.

Tip do výuky

Toto video je vhodné použít do motivační části hodiny. Následovat může vyhledávání informací a výprava za žížalami ven.

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Zajímavosti o žížalách

Tento pracovní list je určen žákům 1. stupně základní školy. Cílem pracovního listu je seznámit žáky se žížalami. Pracovní list je součástí námětu Vítaní a nevítaní obyvatelé zahrady z vybrané kapitoly Zahrada.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Časová náročnost:
20 minut

Mohlo by vás také zajímat

Živá příroda

Rozmanitost přírody

ČT edu nejsou pouze videa

991

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání