Hlemýžď, nebo slimák?

05:42

Hlemýžď, nebo slimák?

Je až s podivem, kolik lidí si plete hlemýždě se slimákem. V reportáži vám přiblížíme život těchto suchozemských plžů a zmíníme i slimáky. Dozvíte se také, kde najdete jedinou lokalitu v Čechách s výskytem hlemýždě balkánského.

Tip do výuky

Toto video můžeme použít v motivační části hodiny před výpravou na zahradu, kde žáci budou hledat bezobratlé živočichy.

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Hlemýžď nebo slimák?

Tento pracovní list je určen žákům 1. stupně základní školy. Cílem pracovního listu je seznámit žáky s rozdíly mezi hlemýžděm a slimákem. Žák se naučí popsat části těla hlemýždě. Pracovní list je součástí námětu Vítaní a nevítaní obyvatelé zahrady z vybrané kapitoly Zahrada.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Časová náročnost:
20 minut

Mohlo by vás také zajímat

Rozmanitost přírody

Živá příroda

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání