Mendelovo řešení Darwinovy evoluční teorie

02:15

Mendelovo řešení Darwinovy evoluční teorie

Jak se doplňuje Darwinova teorie evoluce s Mendelovými principy dědičnosti? Slabé místo originální teorie biologické evoluce Charlese Darwina byla takzvaná směsná dědičnost, tedy předpoklad, že fenotyp potomků je průměrem znaků jejich rodičů. Toto vyvrací experimentální práce Gregora Mendela, která odhaluje existenci genových alel a dokáže fenotypové poměry u potomků nejen popisovat, ale i předpovídat.

Tip do výuky

Tento záznam navazuje na video „Mendelovy objevy principů dědičnosti“.

Učitel může toto video využít při naplňování očekávaného výstupu: „Žák využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů.“

Mohlo by vás také zajímat

Obecná biologie

Genetika

ČT edu nejsou pouze videa

1 131

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání