Umělé ekosystémy

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 24

Portrét ekologického zemědělce

04:00

Portrét ekologického zemědělce

Seznámení s ekologickým zemědělcem Ing. Pavlem Štěpánkem a jeho hospodářstvím. Reportáž z ekologického chovu hospodářských zvířat s nahlédnutím do života zemědělce, který dříve býval fotografem.

Jak chránit les: Druhová rozmanitost a lesnictví

03:18

Jak chránit les: Druhová rozmanitost a lesnictví

Jehličnaté lesy jsou mnohem citlivější na kvalitu životního prostředí než lesy smíšené a listnaté. Pořad ukazuje způsoby, jakými lze lesům pomoci. Jak je důležité vysazování stromků v lese, které respektuje potřebnou druhovou skladbu? A jak přistupuje k lesním ekosystémům lesnictví zaměřené na produkci dřeva?

Extenzivní hospodaření a chřástal polní

04:40

Extenzivní hospodaření a chřástal polní

Extenzivní hospodaření na trvale travních porostech, kde hnízdí vzácný chřástal polní, slouží jako příklad udržitelného zemědělského hospodaření v souladu s požadavky horského ekosystému.

Olejové palmy ničí pralesy

06:02

Olejové palmy ničí pralesy

Pořad o tom, jak nezodpovědný výběr potravin může podpořit devastaci pralesních ekosystémů. Typickým příkladem jsou olejové palmy.

Přehrady, jejich funkce a ekologie

10:06

Přehrady, jejich funkce a ekologie

Stavby přehradních nádrží, jakkoliv jsou pro současnou civilizaci nezbytné, představují ekologickou zátěž. Ničí totiž druhovou rozmanitost a ukládá se v nich fosforem a dusíkem nasycené bahno, které způsobuje přemnožení sinic.

Biodiverzita v zemědělství

08:35

Biodiverzita v zemědělství

Návštěva u hospodářů, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Cílem zemědělství není pouze produkce zemědělských komodit, ale může jím být i podpora biodiverzity.

Jídelníček pro záchranu planety

03:05

Jídelníček pro záchranu planety

Reportáž o vědecké zprávě vyzývající ke globální změně stravování lidí v zájmu trvale udržitelného rozvoje lidstva.

Eroze půdy

14:26

Eroze půdy

Pasáž varuje před ohrožením orné půdy vodní erozí. Degradovaná půda není schopná zadržovat vodu, která při přívalových deštích odtéká z polí pryč i s nejúrodnější vrstvou půdy. Jsou ukázány dva příklady, kdy zemědělci nevhodným hospodařením na velkých půdních blocích dopustili erozní událost způsobující škody na majetku.

Krmné biopásy

04:00

Krmné biopásy

Návštěva zemědělců, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Funkcí zemědělství u nich není jen produkce zemědělských komodit, ale i podpora biodiverzity formou zakládání tzv. krmných biopásů.

Ochrana čejky chocholaté

03:28

Ochrana čejky chocholaté

Návštěva u hospodářů, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Jako příklad může sloužit citlivé obhospodařování orné půdy, které pomáhá ochraně čejky chocholaté.

Pískovny

03:50

Pískovny

Zatopené staré pískovny jsou nejen malebná, ale i bohatým životem oplývající místa.

Podpora osídlení modráska bahenního

03:05

Podpora osídlení modráska bahenního

Návštěva u hospodářů, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Na lukách v Litovelském Pomoraví pomáhají chránit motýla modráska bahenního a podporují jeho osídlení.

Načíst další videa
Probíhá načítání