Slovotvorba

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 25

Velká písmena v názvech svátků

00:58

Velká písmena v názvech svátků

Pasáž se zabývá psaním velkých písmen v názvech svátků a přídavných jmen od nich odvozených.

Vlastní jména

05:55

Vlastní jména

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá procesem vzniku obecných jmen z vlastních jmen.

Přípona „-oidní“

04:18

Přípona „-oidní“

Pasáž popisuje, jak se pomocí přípon tvoří přídavná jména, v jakých případech se používá přípona „-oidní“ a uvádí některé příklady slov s touto příponou.

Slovesa s příponou „-ovat“

02:55

Slovesa s příponou „-ovat“

Pasáž se zabývá tvorbou sloves pomocí přípony „-ovat“ a uvádí některé zajímavé aktuální příklady z tisku.

Slovní zápor

04:18

Slovní zápor

Pasáž se zabývá slovním záporem v češtině a jakým způsobem se tvoří. Dále zmiňuje slova bez kladných protějšků (např. nemoc) a vysvětluje původ některých původně kladných slov (např. návidět).

Složená přídavná jména

04:57

Složená přídavná jména

Pasáž se zabývá pravopisně správnou formou složených přídavných jmen, pravidla vysvětluje na různých příkladech.

Tvoření přídavných zeměpisných jmen

01:22

Tvoření přídavných zeměpisných jmen

Pasáž se zabývá tvořením přídavných jmen především z názvů českých měst a obcí.

Psaní a tvoření zkratek II

00:58

Psaní a tvoření zkratek II

Pasáž se formou krátkého opakování věnuje psaní a tvoření iniciálových zkratek a zkratkových slov.

Původ a význam slov „švorc“ a „grogy“

01:30

Původ a význam slov „švorc“ a „grogy“

Pasáž vysvětluje historický původ a dnešní význam často používaných českých obratů „být grogy“ a „být švorc“.

-terapie

01:07

-terapie

Pasáž vysvětluje význam a způsob psaní některých cizích slov složených ze základu slova „terapie“.

Názvy ulic podle států a národností

02:28

Názvy ulic podle států a národností

Pasáž se zabývá původem názvů ulic v Praze, které vznikly ze jmen států nebo národů.

Povědomí vs. podvědomí

01:45

Povědomí vs. podvědomí

V pasáži je vysvětlen rozdíl mezi často zaměňovanými slovy „povědomí“ a „podvědomí“.

Přípona „-árna“

04:52

Přípona „-árna“

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá tvořením a významem slov pomocí přípony „-árna“.

Kalkování

02:22

Kalkování

Pasáž vysvětluje, co je kalkování, odkud tento pojem pochází a jaká slova takto vznikají.

Původ obyvatelských jmen

04:02

Původ obyvatelských jmen

Pasáž vysvětluje původ místních jmen zakončených na „-any“ a zabývá se i vznikem pojmenování obce „Přišimasy“.

Univerbizace a multiverbizace

02:13

Univerbizace a multiverbizace

Pasáž se zabývá procesem univerbizace a multiverbizace v češtině, vysvětluje tyto pojmy a uvádí příklady takto vzniklých slov.

Tvoření přídavných jmen od názvů měst

01:17

Tvoření přídavných jmen od názvů měst

Pasáž vysvětluje za použití různých příkladů pravidla tvoření přídavných jmen od víceslovných názvů měst.

Jména pohádkových postav

03:11

Jména pohádkových postav

Pasáž popisuje, odkud pocházejí jména některých pohádkových postav a co původně znamenala.

Názvy měsíců

02:31

Názvy měsíců

Pasáž vysvětluje, jaký je původ a význam názvů měsíců v roce a proč se české názvy liší od názvů v jiných jazycích.

Názvy ulic

04:31

Názvy ulic

Pasáž se zabývá změnou názvů ulic a uvádí, odkdy a jak se ulice pojmenovávají.

Neologismy v oblasti moderní hudby

04:35

Neologismy v oblasti moderní hudby

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá některými neologismy z hudební oblasti.

Přechylování ženských příjmení

04:30

Přechylování ženských příjmení

Pasáž se zabývá tématem, proč se v češtině ženská příjmení přechylují, v jakých případech se přechylují cizí jména a jaké přechýlené tvary se vyskytují v různých nářečích.

Psaní a tvoření zkratek I

00:58

Psaní a tvoření zkratek I

Pasáž popisuje tvoření a správnou formu zápisu některých zkratek.

Tituly

01:14

Tituly

Pasáž se formou krátkého opakování zabývá tématem, jaké tituly se píšou před jménem a jaké za jménem a jak se mají řadit.

Načíst další videa
Probíhá načítání