Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Mechanické kmitání a vlnění

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-18 z 18
Foucaultovo kyvadlo
03:31

Foucaultovo kyvadlo

Stručné vysvětlení vlivu rotace Země na pohyb kyvadla.

Pokus: Šíření zvuku
07:12

Pokus: Šíření zvuku

Jak vzniká zvuk? Jak se šíří, abychom slyšeli? A na čem závisí charakter zvuku? V čem spočívá rozdíl mezi nízkým a vysokým tónem? Odpovědi přinesou dvě kovové tyče, počítač v roli osciloskopu a pokusy z akustiky.

Stojaté vlnění a mikrovlny
03:30

Stojaté vlnění a mikrovlny

Ukázka stojatého vlnění typického například pro napjatou strunu a popis výpočtu rychlosti světla pomocí mikrovln.

Pokus: kyvadlo
08:17

Pokus: kyvadlo

Kyvadlo je těleso otočné kolem své vodorovné osy neprocházející jeho těžištěm, říká encyklopedie. Kyvadlo lidé využili v 16. století pro sestavení přesnějších hodin. Pro každé kyvadlo platí fyzikální zákony, jako je třeba ten, že kyvadlo se nikdy nevrátí do stejné vzdálenosti, ze které bylo vypuštěno. Moderátoři Vladimír a Maroš si tento experiment vyzkouší na vlastní kůži s betonovou koulí, která váží 360 kg.

Fyzika hudby
03:59

Fyzika hudby

Co je to vlastně zvuk? Zvuk je mechanické podélné vlnění. Zdroj zvuku šíří své kmity do okolí hmotným prostředím, třeba vzduchem nebo vodou. Vysoké zvuky (v hudbě tóny) mají vyšší frekvenci kmitů. U nižších zvuků je kmitání nižší.

Přenos hlasu po paprsku světla
07:46

Přenos hlasu po paprsku světla

Zvuk i světlo se šíří vlnami. Zatímco zvuk se šíří podélným vlněním pomaleji, světlo se šíří příčným vlněním rychleji. Změna frekvence u zvukového vlnění určuje výšku tónu a u světelného vlnění barvu světla. Přestože se jedná o rozdílné typy vlnění, je možné použít světlo k přenosu zvuku.

Hluk ve městě
07:52

Hluk ve městě

Žijeme v moři hluku. Automobily, nákladní auta, letadla... To vše přispívá k tomu, že městské prostředí je nesmírně znečištěno hlukem. A ten nám škodí. Zvyšuje krevní tlak a dětem překáží, když se učí číst. Proto vědci v Evropě hledají způsob, jak snížit hluk ve městech pomocí zdokonalených konstrukcí motorů, jejich součástí, nových použitých materiálů i plánů řízení dopravního provozu.

Pokus: voda kmitající frekvencí 25 Hz
03:25

Pokus: voda kmitající frekvencí 25 Hz

Televizní pořad se natáčí rychlostí 25 snímků za sekundu. I film je tvořen posloupností nehybných obrázků, které se promítají s frekvencí 24 Hz za sekundu. Dojem plynulého pohybu vzniká až v našem mozku, protože naše smysly a centrální nervová soustava mají jistou setrvačnost. Spolu s Vladimírem si ukážeme pokus, ve kterém dokážeme kamery ošálit. Když rozkmitáme vodu vytékající z hadice stejnou frekvencí, jakou má kamera při pořizování snímků, voda se na záběrech zastaví. Pokud zvýšíme frekvenci kmitání hadice o 1 Hz, voda se bude pohybovat směrem dolů, ale když snížíme tuto frekvenci o 1 Hz, voda se bude překvapivě pohybovat směrem nahoru.

Zvukové vjemy
05:58

Zvukové vjemy

Názorná ukázka základních vlastností zvuku – trubice fyzika Heinricha Rubense. Ta zobrazuje akustický tlak pomocí plamínků hořícího plynu. Pokus dokazuje subjektivní vnímání zvuku lidským sluchem.

Hluk
10:46

Hluk

V moderním světě hlukem trpí skoro všichni. A to dokonce tolik, že podle některých studií ohluchlo lidstvo od začátku průmyslové revoluce o celých pět decibelů. Jedním z největších problémů je automobilová doprava či bydlení v blízkosti letiště. Ale kdekoliv ve velkoměstě nenaměříte méně než 40 decibelů. Jaká zdravotní rizika pro člověka představuje neustálý hluk? A co se s tím dá dělat?

Od zvuku k fotonům a zase zpátky
09:04

Od zvuku k fotonům a zase zpátky

Před více než sto třiceti lety zahájili velcí vynálezci, jako Alexander Graham Bell, horečnatou práci na sestavení „mluvícího telegrafu“. Tato práce pak vedla k vývoji prvního telefonu. Jak ale vlastně funguje? Podívejte se a zopakujte si důležité experimenty, které vedly k jednomu z nejdůležitějších vynálezů lidstva.

Pokus: Zpívající trubičky a řvoucí pohár
04:22

Pokus: Zpívající trubičky a řvoucí pohár

Zvuk se přenáší na dálku pomocí vibrací. Jak přinutit staré trubky z plastu zpívat a papírové pohárky řvát? Uslyšíte také, co se stane, když nepoužijete k šíření vln vzduch, tedy kyslík a dusík, ale mimozemskou směs hélia a dalších plynů.

Rubensova trubice
02:38

Rubensova trubice

Rubensova trubice zobrazuje akustický tlak pomocí plamínků hořícího plynu. Plyn uniká z řady drobných otvorů vyvrtaných podél trubice. Na jednom konci je trubice uzavřena, na druhém je laditelný zdroj vlnění. Pouští-li se do reproduktoru různé zvukové tóny, velikost plaménků v trubici se mění, takže zvuk můžeme nejen slyšet, ale i vidět.

Nebezpečný hluk
04:48

Nebezpečný hluk

Obyvatelé velkých měst jsou neustále vystaveni značnému, kdy hluku jeho hladina dosahuje až padesáti decibelů. V kabině nákladního auto můžeme naměřit 60 decibelů, u železnice 70 decibelů a ve vzdálenosti do 25 metrů od startujícího letadla dokonce až 110 decibelů. Hlasité zvuky vzbuzují obranné reakce našeho organismu, které se pak odrážejí v nepříznivých změnách na srdci, krevním tlaku a střevních pohybech. Na univerzitě AGH v polském Krakově se vědci a inženýři zaměřili na způsoby, jak vliv hluku eliminovat.

Pokus: Sluch
04:18

Pokus: Sluch

Existují zvuky, které slyší jenom děti prvního stupně základní školy. Podívejte se na experiment s Petrem Vackem, ve kterém se přesvědčíme, že děti mají větší frekvenční rozsah zvuku než dospělí lidé. Slyší tak i zvuky o vyšší frekvenci.

Bílý šum
04:01

Bílý šum

Co je to bílý šum? Bílý šum je monotónní, konstantní a tvořený tisíci tóny. Je všude kolem nás, známe ho například jako zvuk deště, mixéru či vysavače. Bilý šum také napomáhá malým dětem k usínání. Petr Vacek nám v pořadu Tajemství těla ukáže, jak malé brečící děti reagují na zvuk tekoucí vody.

Mrtvá komora
06:50

Mrtvá komora

Co vydává zvuk mínus 23 decibelů? Zvuk o takto nízké intenzitě vydávají do sebe narážející molekuly. Takové ticho můžeme zažít v tak zvané mrtvé komoře. Ta se nachází na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kam se spolu s Petrem Vackem vypravíme.

Pokus: Reakce na zvuk
04:52

Pokus: Reakce na zvuk

Na co reaguje lidské tělo nejrychleji? Přesto, že světlo je rychlejší než zvuk, naše uši reagují rychleji než oči. V těch totiž musí proběhnout šest chemických reakcí, než se signál dostane do mozku. Přesvědčí nás o tom Petr Vacek pokusem s atletkou Zuzanou Hejnovou v pořadu Tajemství těla.

Probíhá načítání