Gravitační pole

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 8

Newtonův gravitační zákon

05:41

Newtonův gravitační zákon

Video pojednává o tom, co je gravitace, a uvádí příklady gravitační síly Země. Dále se děti dozvědí, jak se měří hmotnost Země, informace o Newtonově gravitačním zákonu a co to je gravitační konstanta.

Tíha a tíhová síla

02:27

Tíha a tíhová síla

Ukázka předvádí beztížný stav a také přináší odpovědi na otázky: Jaký je rozdíl mezi gravitační silou a tíhou? Jaký je rozdíl mezi hmotností a tíhou?

Pohyb těles v gravitačním poli Země

04:25

Pohyb těles v gravitačním poli Země

Ukázka modelu raketového pohonu. Vysvětlení, jakým způsobem je možné překonat gravitační sílu (překonání první kosmické rychlosti), což je zásadní pro lety do vesmíru.

Výroba kompasu

01:12

Výroba kompasu

Ukázka domácí výroby kompasu pomocí běžných předmětů, které najdeme v kterékoliv domácnosti.

Kyvadlo: Délka kyvu kyvadla

01:36

Kyvadlo: Délka kyvu kyvadla

Demonstrace kyvadla a vysvětlení, na čem závisí délka kyvu kyvadla.

Elektrická síla: Číslo N

02:20

Elektrická síla: Číslo N

N je obrovské číslo, jehož hodnota je 10 na 36. Jde o poměr mezi velikostí elektrické síly, která drží pohromadě atomy, a síly gravitace, která drží pohromadě celý vesmír.

Gravitace

05:58

Gravitace

Představení gravitační síly a faktorů, na kterých je závislá. V ukázce je také objasněno, kolik by vážil člověk na různých vesmírných tělesech, která jsou buď těžší, nebo lehčí než naše planeta Země.

Příliv a odliv

00:54

Příliv a odliv

Pasáž se věnuje tématu přílivu a odlivu, které popisuje jako nejzajímavější a současně nejsilnější projevy Měsíce na Zemi.

Probíhá načítání