Dějiny umění

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 15

Milovník umění Rudolf II.

06:08

Milovník umění Rudolf II.

Přiblížení života Rudolfa II. od doby, kdy se stal českým králem a usídlil se v Praze.

Tapisérie z Bayeux

03:32

Tapisérie z Bayeux

Ukázka tapisérie z Bayeux, na které je znázorněno dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem.

Karlův most

08:11

Karlův most

Pořad seznamuje se základními údaji, parametry a stavbou Karlova mostu a srovnává ho s jeho předchůdcem – Juditiným mostem.

Tvorba Otakara Švece

04:59

Tvorba Otakara Švece

V pasáži jsou ukázána díla, která Otakar Švec vytvořil před realizací Stalinova pomníku v Praze. V rozhovoru Švecova spolupracovníka s manželkou zaznívá, jak se od něj začali odvracet známí a kolegové a co pro něj znamenalo vítězství v soutěži na tvorbu tohoto pomníku.

Karlštejn a kaple sv. Kříže

11:30

Karlštejn a kaple sv. Kříže

Pořad popisuje stavbu hradu Karlštejn a jeho architekturu. Zvláštní prostor je věnován kapli svatého Kříže, její výzdobě a funkci.

Proces stavby Karlova mostu

08:20

Proces stavby Karlova mostu

Pořad ukazuje proces stavby Karlova mostu od středověké techniky stavby a popisu práce v kamenické dílně až po práci tesařů a dalších dobových expertů na stavebnictví.

Lovci menhirů

11:07

Lovci menhirů

Václav Cílek provádí lesy nedaleko Kounova, kde lovci menhirů odkryli a vztyčili na 120 kamenů přírodního typu. Většina z nich je z křemence.

Menhiry v české krajině

02:55

Menhiry v české krajině

Václav Cílek se zamýšlí nad existencí křemencových menhirů v české krajině.

Pergamon, pergamonská knihovna a amfiteátr

08:50

Pergamon, pergamonská knihovna a amfiteátr

Pořad zachycuje historii antického města Pergamon, které dnes leží v Turecku. Popisuje místní známou knihovnu i amfiteátr.

Rhodský kolos

04:56

Rhodský kolos

Pasáž pojednává o stavbě bronzové sochy starověkého řeckého boha Hélia, které se říkalo Kolos rhodský a jež byla jedním ze sedmi divů antického světa.

Význam Kréty v dějinách Evropy

14:10

Význam Kréty v dějinách Evropy

Pořad mapuje význam starověké Kréty pro evropskou civilizaci a popisuje palác v Knóssu z hlediska mytologie i archeologie.

Architektonická proměna Prahy za první republiky

02:13

Architektonická proměna Prahy za první republiky

Ukázka popisuje architektonickou proměnu Prahy v moderní město v éře první republiky.

Načíst další videa
Probíhá načítání