Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

O češtině

Zábavný vzdělávací cyklus o zajímavostech češtiny

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

233 videí
Jazyk hudebníků
03:59

Jazyk hudebníků

Úvodní scénka je plná slov z „muzikantského slangu“, jejichž význam následně vysvětluje hudebník Milan Svoboda.

Jazyk kameramanů
03:06

Jazyk kameramanů

Výklad profesní mluvy kameramanů uvádí humorná scénka, která upozorňuje na to, jak lidé mimo danou profesi mohou být zmatení z neobvyklé slovní zásoby. Význam jednotlivých výrazů vysvětluje kameraman Martin Horyna.

Jazyk fotbalistů
02:57

Jazyk fotbalistů

Scénka představuje, jak se mluví na fotbalovém hřišti, a v následném rozhovoru bývalý fotbalista Ladislav Vízek vysvětluje význam jednotlivých výrazů z oblasti profesní mluvy (či sportovního slangu) fotbalistů.

Aktuální členění aneb slovosled
04:22

Aktuální členění aneb slovosled

Ludmila Uhlířová z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje tzv. aktuální členění. Ve vybrané pasáži je popsán slovosled v češtině, který je sice volný, ale ne libovolný. Dozvíte se o různých slovosledných variantách i o tom, jak pořadí slov mění význam. Pasáž je doplněna scénkou z představení Hospoda Na mýtince.

Jména našich měst a obcí
04:02

Jména našich měst a obcí

Všechlapy, Postoloprty, Tatobity, Nahoruby, Vševily, Holobrady, Soběchleby a mnoho dalších. Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje tzv. obyvatelská jména přezdívková, která vznikla z přezdívek místních obyvatel. Věnuje se i různým motivacím vzniku názvů měst a obcí, která se odvíjela od různých vlastností, činností nebo událostí s nimi spjatých. Pasáž je zakončená tematicky laděnou písní.

Skloňování jmen latinského původu
05:45

Skloňování jmen latinského původu

Pasáž je uvedena humornou scénkou, následně Kamila Smejkalová z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje základní pravidla skloňování latinských jmen. Věnuje se nejen různým typům jmen osobních, ale i jménům obecným, u nichž při skloňování záleží na míře počeštění.

Onomastika: výběr křestního jména
01:56

Onomastika: výběr křestního jména

Někdy je obtížné vybrat to správné křestní jméno pro dítě, vždyť ho bude nosit celý život. Anna Černá z Ústavu pro jazyk český AV ČR hovoří o výběru křestního jména, který může být ovlivněn například rodinnou tradicí, významnými osobnostmi (náboženskými i historickými) či jmény seriálových postav. Také představuje nejčastější ženská a mužská jména, která byla dětem dávána kolem roku 2000.

Interpunkce v souvětí
02:28

Interpunkce v souvětí

Psaní čárek v souvětí není jednoduchou jazykovou záležitostí. Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje psaní čárek před problematickými spojkami „a“ a „nebo“, dále představuje tři základní pravidla, jak zvládnout psaní souvětí.

Diakritika: háčky, čárky, kroužky
02:10

Diakritika: háčky, čárky, kroužky

Jedním z prvních typů pravopisu byl pravopis spřežkový, v 15. století vznikl pravopis diakritický a byla zavedena tzv. nabodeníčka, jejichž účelem bylo nahrazení spřežek (např. cz → ċ→ č) . O vývoji českého pravopisu a rozdílech psaní ů/ú (např. ve slovech kůra × kúra) a i/í (např. ve slovech čisticí × čistící) hovoří Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Zkratky a zkratková slova
04:13

Zkratky a zkratková slova

Zkracování je jedním ze tří způsobu, jak se v češtině tvoří nová slova. Výsledkem zkracování jsou zkratky, jichž existuje několik druhů, a zkratková slova. Způsoby jejich tvoření i jejich pravopis ve videu vysvětluje Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Stupňování přídavných jmen
02:25

Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména jsou jedním z ohebných slovních druhů, nejenže se skloňují, ale také se stupňují. Video popisuje, jak se tvoří druhý stupeň (komparativ) přídavných jmen s příponou -ější-. Kamila Smejkalová z Ústavu pro jazyk český AV ČR navíc vysvětluje nepravidelné stupňování přídavných jmen, některé problematické koncovky přídavných jmen a tzv. trojvýchodná přídavná jména.

Počitatelnost substantiv a duálové skloňování
03:54

Počitatelnost substantiv a duálové skloňování

Jednou z mluvnických kategorií jmen je kategorie čísla (číslo jednotné, číslo množné a dříve i číslo dvojné). U podstatných jmen hovoříme o tzv. počitatelnosti, máme jména hromadná a pomnožná, ale i nepočitatelné substance. To vše vysvětluje Hana Mžourková z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pozornost věnuje i dřívější trojčlenné kategorii čísla a specifikům duálového skloňování, které je v dnešní češtině zachované jen u číslovek dva, oba a u některých substantiv (zejména u párových orgánů, jako jsou ruce, nohy, oči nebo uši). Na závěr je vysvětlený i posun významu u vlastních jmen, jako jsou Xantipa či Lazar, pokud změníme jejich číslo.

Vyjmenovaná slova
04:35

Vyjmenovaná slova

Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje, proč v češtině máme y a i, kdy které z nich píšeme a proč. Po tvrdých souhláskách píšeme vždy y, pokud se nejedná o slovo cizího původu, u souhlásek obojetných píšeme y, pokud se jedná o vyjmenované slovo. Dozvíte se také, jak seznamy vyjmenovaných slov vznikly a něco o jejich souvislost se starou češtinou.

Pravidla shody přísudku s podmětem
04:15

Pravidla shody přísudku s podmětem

Vybranou pasáž uvádí humorná scénka na téma shody a neshody. Následně Aleš Cibulka s lingvistkou Hanou Mžourkovou probírají jednotlivá pravidla shody přísudku s podmětem. Neopomíjejí ani problematickou životnost, tedy rozdílný přirozený a mluvnický rod, či úskalí shody přísudku s několikanásobným podmětem.

Tvoření ženských příjmení
01:45

Tvoření ženských příjmení

Pasáž nám odpoví na otázku, jakým způsobem správně vytvořit některá ženská příjmení. Jak by se například jmenovala manželka pana Knížete či pana Oliveria?

Varianty při skloňování podstatných jmen
04:08

Varianty při skloňování podstatných jmen

Formou scénky a navazujícího vysvětlení se dozvíme, že u mnoha slov lze použít při skloňování několik variant. Které jsou správně, jak vznikly a proč k tomuto kolísání dochází? Proč je čeština tak nevyzpytatelná?

Vojenská čeština
02:28

Vojenská čeština

Dozvíme se, jak se některé výrazy z českého vojenského slovníku šířily do dalších evropských jazyků. Jak vzniklo slovo „pistole“? Věděli jste, že za ním stojí husité? A čím navrhoval nahradit slova jako „šrapnel“ či „granát“ jazykový purista Jan Václav Pohl?

Přechylování pojmenování zvířat
02:12

Přechylování pojmenování zvířat

Jakým způsobem se v českém jazyce přistupuje k přechylování pojmenování zvířat? Jak se řekne samička od hada a samec od kukačky? Co je to sloní kráva? A proč existují u některých zvířat různá pojmenování pro samici a pro samce a v jiných případech nikoliv? Živočišná říše je zkrátka ještě o něco bohatší než český jazyk.

Česko versus Česká republika
06:06

Česko versus Česká republika

V minulosti se živě diskutovalo o přijatelných formách názvu naší země. Ve videu se dozvíme, jaké, často humorné, názvy se zvažovaly po rozpadu Československa a odkud pochází název Česko. Podíváme se také na názory osobností z doby, kdy se o názvu státu rozhodovalo. Ujalo se podle vás Česko?

Jazykové prostředky aktualizace a automatizace
03:23

Jazykové prostředky aktualizace a automatizace

Co jsou jazykové prostředky aktualizace a automatizace, jak se používají, jak vznikají a jaký je mezi nimi rozdíl? Na to nám poskytne odpověď odborné vysvětlení, kterému předchází vtipná scénka.

Probíhá načítání